Organisatie voor hoogbegaafde jongeren verhuist naar Heibloem

Foto: John Hölsgens

HEIBLOEM – Focez Heibloem wordt de nieuwe eigenaar van het Widdonckterrein in Heibloem. Zaterdag werd met Stichting Combinatie Jeugdzorg de koopovereenkomst getekend. Focez Heibloem is een samenwerking tussen Focus Real Estate uit Eindhoven en Rendiz uit Panningen.

De organisatie gaat aan het terrein van ruim 25 hectare een nieuwe invulling geven. Het primaire doel, een bruisende ontwikkelomgeving voor kinderen en jongeren in kwetsbare posities, blijft de basis.

Jeugdzorg
Dat wordt vormgegeven in een combinatie van zorg, begeleiding, verblijven, ontspanning, beleving en recreatie. De voormalige eigenaar en gebruiker Combinatie Jeugdzorg blijft actief op het terrein met dagbehandeling. Op het Widdonckterrein geeft de Aloysius Stichting (voortgezet) speciaal onderwijs. Dat blijft ook zo. Combinatie Jeugdzorg blijft in een kleine ambulante setting specialistische jeugdhulp verzorgen, in de vorm van dagbehandeling aan kinderen, jongeren en hun gezinnen. Ook de sporthal blijft in gebruik ten behoeve van de scholen in Heibloem.

Nieuwkomer
Met ingang van deze maand is de organisatie Spirare Talent Valley de nieuwkomer. Zij begeleiden sinds 2014 (hoog)begaafde jongeren in de leeftijd van 6 tot 25 jaar, die zijn vastgelopen in het regulier onderwijs of in de reguliere zorg en die fysieke-, gedrags- of psychische klachten hebben ontwikkeld. De jongeren komen uit alle windstreken van Nederland. De inzet is om de jongeren weer te reactiveren, zodat zij weer volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Van belang daarbij is het bieden van een omgeving waarin de jongeren zich gezien en begrepen voelen, zodat ze met meer zelfvertrouwen, veerkracht en autonomie de regie over hun eigen leven kunnen krijgen en houden.

Life Awareness Park
Sommige jongeren zullen twee nachten per week onder begeleiding op het terrein overnachten, zodat de reistijd naar hun woonplaats niet te veel belastend is en de thuissituatie wordt ontlast. Spirare maakt haar deskundigheid en de faciliteiten tevens toegankelijk voor een bredere doelgroep middels coaching, begeleidingstrajecten, workshops en ontwikkeltrajecten. Voor deze activiteiten creëert Spirare, op een 5,5 hectare groot deel van het terrein het Spirare Life Awareness Park. De activiteiten daar zijn erop gericht om mensen te inspireren hun talent en aspiraties te ontdekken en verder te ontwikkelen.

Ouderen
In overleg met de gemeente Leudal en de omgeving zal gewerkt worden aan de verder invulling van het terrein. Daarin wordt aanhaking gezocht met maatschappelijke en zorggerelateerde partijen die aanvullend zijn op hetgeen al wordt aangeboden op het terrein, waaronder beschermd wonen, verblijf en aan de functies ondergeschikte horeca. Gelet op de grote vraag naar huisvesting voor ouderen met dementie is het mogelijk dat op het terrein een dergelijke plek wordt gerealiseerd. De herontwikkeling van het groene terrein zal worden ingezet met respect voor de historische en landschappelijke waarde.

Reacties