Vernieuwde website Duurzaam Leudal over plannen en subsidies

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – Leudal wil een gemeente zijn waar mensen met plezier wonen, werken en recreëren, nu en in de toekomst. Gelet op de klimaatveranderingen is dat niet vanzelfsprekend.

Sterker nog: als gevolg van CO₂-uitstoot warmt de aarde op en zien we gevolgen als extreme hitte, droogte en wateroverlast. Dat vraagt om grote veranderingen in ons energiegebruik: maximale energiebesparing, maximaal gebruik van duurzame energie en het in hoog tempo beperken van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Doelen
Leudal gaat zich richten op meerdere gebieden: een aardgasloze gemeente, energie besparen in woningen, energie besparen in bedrijven en zonnepanelen op alle daken. Om dit streven in goede banen te leiden en de belangrijkste klimaatdoelen (49% CO₂-reductie in 2030 en 95% CO₂-reductie in 2050) te halen, zijn landelijke afspraken vastgelegd in een Klimaatakkoord. Hierin wordt van iedereen gevraagd ‘duurzaam te doen’: van inwoners, ondernemers, instellingen en overheden.

Wegwijs
Om inwoners en ondernemers te informeren over de voorgenomen plannen in Leudal, maar ook over subsidies en hoe iedereen zelf een bijdrage kan leveren is de website Duurzaam Leudal vernieuwd. Wethouder Piet Verlinden: ‘Op de website is ook meer te vinden over het programma Duurzaam Leudal, dat bestaat uit maatregelen die de gemeente neemt voor een schoner milieu en om de klimaatverandering tegen te gaan. Als gemeente kunnen we dit niet alleen, daar hebben we onze inwoners en ondernemers hard bij nodig. Hopelijk kan de vernieuwde website wegwijs maken in de mogelijkheden die er zijn. Neem bij vragen ook zeker contact op met onze beleidsmedewerkers duurzaamheid.’

Pop-upstore
Tot het eind van dit jaar is ook de pop-up store in Heythuysen, aan de Dorpstraat 51, voor iedereen te bezoeken op vrijdagen van 14.00 uur tot 18.00 uur. In de store kun je alles te weten komen over de mogelijkheden voor verduurzaming van je woning. Daarnaast is er ook altijd een E-coach aanwezig om je van een goed advies te voorzien.

Reacties