Baexem bruist: sportverenigingen slaan handen ineen

Foto: www.hartvoorbaexem.nl

BAEXEM – In Baexem bruist het momenteel van de activiteit. Hart voor Baexem heeft, samen met vier sportverenigingen, de krachten gebundeld en een plan uitgewerkt waarvoor men steun hoop te vinden bij de politieke partijen en de gemeente.

RKVB (voetbal), TCB (Tennis), Badmintonclub Push Baexem en Beugelclub D.O.S. maken gebruik van verschillende accommodaties. Zij zoeken nu de samenwerking, die meerdere positieve effecten moet hebben.

Grond
De verenigingen kampen met een terugloop in het aantal leden door -onder meer- het woningtekort in Baexem. Twintig jaar lang vond er geen woningbouw plaats. Uit recent onderzoek blijkt dat de vraag naar woningen beduidend groter is dan het beschikbare aanbod. Hierdoor verlaten inwoners Baexem: funest voor de leefbaarheid op de langere termijn. Het nieuwe plan geeft mogelijkheden voor woningbouw. Door de tennisvelden te verplaatsen achter de sporthal én aan de sporthal een beugelveld te creëren, komt er grond beschikbaar. Deze grond, met een oppervlakte van bijna 15.000 vierkante meter, kan dan beschikbaar worden gemaakt voor woningbouw. Het plan is tot stand gekomen dankzij de inzet van de vier sportverenigingen en de werkgroep woningbouw van Hart voor Baexem. Het volledige plan is hier te vinden. Verder is een inkijkexemplaar aanwezig in Baexheimerhof.

Reacties