Einde aan lange periode van onmin: nieuw bestuur voor MFC De Postkoets

Foto: John Hölsgens

HORN – Het huidige bestuur van de stichting MFC de Postkoets gaat op verzoek van het college van de gemeente Leudal – en met externe ondersteuning – zorgen voor een nieuw stichtingsbestuur. Het college verklaart in goed overleg met de stichting tot dit besluit te zijn gekomen.

Door een vertrouwensbreuk tussen gebruikers van de Postkoets en het bestuur van de stichting was een onwerkbare situatie ontstaan.

Overdracht
Het bestuur zag genoodzaakt terug te treden en bood daarbij aan haar taken over te dragen aan een door de gemeente voor te dragen interimbestuur. Het huidige stichtingsbestuur blijft nu in functie tot de overdracht aan het nieuwe bestuur en verklaart er zich voor te blijven inzetten, dat de huidige exploitant de deuren weer opent voor de gebruikers. Met inachtneming van de coronamaatregelen uiteraard.

Blij
Wethouder Stan Backus (Ronduit Open): ‘We zijn blij dat we tot deze gezamenlijke afspraak zijn gekomen. Op deze manier is er tijd voor een nieuw te formeren bestuur en kunnen zaken goed overgedragen worden. De koersdatum voor het aantreden van het nieuwe stichtingsbestuur is 1 november 2021, samen met de start van een nieuwe exploitant. Of zoveel eerder als een nieuw stichtingsbestuur kan aantreden.”

Het college benadrukte alles in het werk te stellen om samen met de betrokkenen de overgang naar een nieuwe periode zo soepel mogelijk te laten verlopen met zo weinig mogelijk ongemak voor de gebruikers.

Reacties