Cam­pag­ne ‘Hou je aan de snel­heids­li­miet’ van start

Foto: ROVL

LIMBURG – Even wat extra gas geven, zodat je opschiet? Het lijkt niet de moeite waard om bij stil te staan. Echter: schijn bedriegt. Als alle automobilisten zich aan de snelheidslimiet houden, neemt het aantal letstelslachtffers in Nederland met een kwart af.

Daarom is deze maand weer de campagne ‘Hou je aan de snelheidslimiet’ van start gegaan. De campagne richt zich op de bewustwording van automobilisten die, ondanks dat ze van goede wil zijn, toch harder rijden dan toegestaan.

Kwetsbaar
Automobilisten rijden regelmatig 10 tot 15 kilometer te hard op 30- en 50-kilometerwegen. Een paar kilometer te hard rijden lijkt onschuldig, maar de risico’s zijn behoorlijk groot. Juist op 30- en 50-kilometerwegen zijn veel andere, kwetsbare verkeersdeelnemers aanwezig zoals fietsers en voetgangers. De campagne maakt gebruik van beelden van deze meest kwetsbare verkeersdeelnemers (kinderen en ouderen) in combinatie met een verkeersbord. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de acceptatie van snelheidsbeperkende maatregelen groter is als de rechtvaardiging voor die maatregel meteen zichtbaar is.

ROVL
Verantwoordelijke voor de campagne in heel de provincie is het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL). Dit is het onafhankelijk bestuursorgaan dat in opdracht van de provincie Limburg werkt aan de verbetering van de verkeersveiligheid in Limburg. ROVL streeft dan ook naar nul verkeersslachtoffers. Meer over de campagne is te vinden op www.rovl.nl.

Reacties