Gemeente Leudal wil laaggeletterdheid aanpakken

Foto: Pixabay - StockSnap (CC0-Public Domain)

LEUDAL – De gemeente Leudal wil laaggeletterden helpen. Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven moeten worden ondersteund, in samenwerking met Bibliocenter, Stichting Lezen en Schrijven en Synthese. Ook andere organisaties worden uitgenodigd om mee te werken en dit vast te leggen in een zogenoemd taalakkoord.

Binnen de gemeente Leudal zijn ongeveer één op de tien werkende mensen laaggeletterd.

Oproep
In het taalakkoord moet komen te staan welke partijen zich gaan inzetten om laaggeletterden te helpen en wat die hulp concreet betekent. Het taalakkoord is het lokaal uitvoeringsplan dat volgt op het regionaal programma volwasseneducatie en laaggeletterdheid Midden-Limburg. De gemeente wil alle inwoners, verenigingen en ondernemers oproepen om zich aan te sluiten bij het Leudals Taalakkoord. De verwachting is dat dit dan in mei kan worden vastgelegd. Meer informatie is binnenkort te vinden op www.leudal.nl.

Reacties