Pilot energietransitie samen met inwoners

Foto: Pixabay - Solarimo (CC0-Public Domain)

LEUDAL – In het internationale Klimaatakkoord van Parijs is opgenomen dat alle aangesloten landen zullen proberen om de wereldwijde opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden Celsius, en liefst maximaal 1,5 graden Celsius.

Dit vormt ook de basis voor het Nederlandse Klimaatakkoord, waarin staat dat in 2030 49 procent minder, en in 2050 95 procent minder CO2 wordt uitgestoten ten opzichte van 1990.

Kansen
De gemeente Leudal is mede daarom actief bezig met de transitie van energiebronnen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vermindering van het gebruik van aardgas en het werken met warmtenetten. Deze transitie wil de gemeente met inwoners gezamenlijk oppakken. Daarom gaat men aan de slag met een pilot. Er wordt een groep actieve inwoners gezocht (maximaal 10 uit iedere kern) die begaan zijn met dit onderwerp. Het is de bedoeling samen een digitaal spel te spelen waarin verschillende aspecten van de transitie aan bod komen. Het spel prikkelt om te kijken naar wat mogelijk is in de eigen plaatselijke omgeving en bekijkt wat mogelijke kansen zijn. Het is in eerste aanleg dus eenmalig en beperkt in tijd. Wanneer er meer interesse is, kunnen zaken breder worden benaderd. Lijkt u het wat hieraan mee te doen? Dan kunt u zich melden bij Mikel van Aarssen: 0475-85.99.61 of [email protected]

Reacties