Scholen in Kelpen-Oler, Heibloem en Buggenum moeten sluiten

Foto: Pixabay -klimkin (CC0-Public Domain)

BUGGENUM/HEIBLOEM/KELPEN-OLER – In drie kernen van Leudal is onrust ontstaan over de mogelijke sluiting van de basisscholen: Kelpen-Oler, Heibloem en Buggenum.

De medezeggenschapsraad van basisschool Sint Liduina in Kelpen-Oler heeft laten weten dat scholenkoepel SPOLT woensdag aan de medezeggenschapsraad en leerkrachten heeft meegedeeld het voornemen te hebben om de school in het dorp te sluiten dan wel te laten fuseren.

Verbijsterd
De medezeggenschapsraad is verbijsterd en heeft de vakbond ingeschakeld. Ook de basisscholen in Buggenum en Heibloem zouden in de toekomst dicht moeten gaan. SPOLT ziet zich genoodzaakt dit besluit te nemen vanwege het dalende leerlingenaantal op de drie scholen. Ook is het financieel niet haalbaar om de scholen nog langer op te houden, zei bestuursvoorzitter Gérard Zeegers tegen Dagblad De Limburger. ‘De exploitatie komt steeds verder onder druk te staan. Daarom is het beter om nu in te grijpen, dan nog langer te wachten.’ Het is de bedoeling dat vanaf augustus 2021 twee scholen dicht gaan. Alleen Buggenum zou een jaar extra respijt krijgen.

Niet acceptabel
Vanuit de politiek wordt vol onbegrip gereageerd. Vanuit de oppositie, maar ook vanuit de coalitie. D66, de partij van Wethouder Robert Martens die onderwijs in zijn portefeuille heeft, reageerde in een mail fel en noemt de plannen niet acceptabel. ‘Basisscholen hebben juist in kleine kernen een bijzondere functie om de leefbaarheid in stand te houden. Tot op dit moment is er niet vanuit de ouders, maar ook niet vanuit de leerkrachten aangegeven dat de kwaliteit van het onderwijs onder de maat is. Juist voor kleine scholen heeft het huidige kabinet extra geld ter beschikking gesteld om die open te kunnen houden.’ De coalitiepartij geeft aan er alles aan te doen om er voor te zorgen dat Spolt de scholen niet sluit. Gérard Zeegers is echter duideijk: ‘Ik snap de boosheid en het verdriet, maar we zien geen andere mogelijkheid. Er is geen alternatief, daar hebben we allang naar gekeken.’

Reacties