Geen traditionele Sinterklaasintochten in Midden-Limburg

Foto: Pixabay - MarjonBesteman (CC0-Public Domain)

LEUDAL – Woensdag is in het Regionaal BeleidsTeam, waaraan de burgemeesters van alle vijftien gemeenten in Midden- en Noord-Limburg deelnemen, gezamenlijk het besluit genomen om geen traditionele Sinterklaasintochten of -optochten toe te staan.

Deze beslissing is genomen op basis van de RIVM richtlijnen, de noodverordening, de notitie ‘Integrale werkwijze evenementen’ én een advies van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Virtueel
Andersoortige bijeenkomsten zijn wel mogelijk, mits deze aan de richtlijnen voldoen. Dan kan gedacht worden aan virtuele, kleinschalige of ‘doorstroombijeenkomsten’. Traditionele intochten en optochten in de Sinterklaasperiode zijn met de huidige richtlijnen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan niet of nauwelijks t eorganiseren. Daarnaast kan de naleving van de maatregelen onvoldoende gegarandeerd worden. Zowel Veiligheidsregio Limburg-Noord, als de gemeenten en hulpdiensten vinden het zeer onverstandig om dergelijke evenementen op dit moment toe te staan, zeker nu recente cijfers een verontrustende stijging in het aantal besmettingen laten zien. De risico’s voor de openbare orde en publieke gezondheid zijn te groot.

Clusteruitbraken
De organisaties hebben de gezamenlijke taak om kwetsbare mensen tegen het virus te beschermen, ervoor te waken dat de zorg niet opnieuw volledig overspoeld wordt met coronapatiënten en moeten zicht blijven houden op het virus om bijvoorbeeld clusteruitbraken te voorkomen. Om ervoor te zorgen dat er geen verschillen per gemeente ontstaan en inwoners met grote groepen naar omliggende gemeenten reizen is ervoor gekozen dit besluit voor de hele regio door te voeren.

Reacties