OML koopt gronden en gebouwen van Attero op Zevenellen

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) heeft gronden en gebouwen van Attero op Bedrijvenpark Zevenellen in de gemeente Leudal gekocht. Met dit gebied breidt de OML haar verkoopportefeuille op Zevenellen uit met bijna tien hectare.

‘Het zijn bijzondere kavels, met name vanwege de strategische ligging én het soort bedrijven dat zich er kan vestigen’ zegt Hans Coppus, directeur OML op de website Noord Limburg Business. ‘Een gewilde plek voor ondernemers met duurzame ambities én een mooie, toekomstige, impuls voor de economische ontwikkeling in deze Midden-Limburgse regio’.

PLEM
Naar verwachting kunnen bedrijven zich vanaf medio 2021 vestigen op dit deel van Bedrijvenpark Zevenellen. Het terrein dat OML heeft verworven op Zevenellen kent al een industriële geschiedenis sinds halverwege de jaren vijftig van de vorige eeuw. Toen werd de voormalige elektriciteitscentrale gebouwd, beter bekend als de Maascentrale en de PLEM. Tot 2013 was het gebouw dat OML nu heeft overgenomen, het hoofdkantoor van Attero. Daar was ook de directie gevestigd. Tot op heden werken er nog zo’n twintig medewerkers. Hans Hermkes, procesmanager Vastgoed & Nazorg bij Attero: ‘Attero had geen eigen plannen met haar perceelgedeelte; met de verkoop van de kantoorgebouwen en de gronden aan OML maken we de weg vrij voor duurzame initiatieven en gebouwen in dit gebied.’

Speerpunten
Duurzaamheid is toch al één van de speerpunten van de gemeente Leudal en circulaire economie is ook wat het provinciebestuur in Limburg wil, in aansluiting op Rijks- en Europees beleid. Over tien jaar moet het gebruik van grondstoffen en fossiele brandstoffen al zijn gehalveerdom de uitputting van de aarde aan te pakken. Het kringloopprincipe levert naast minder afval, ook forse energiebesparingen en CO2-reducties op. De komende tijd benut OML om het voormalig Attero-terrein bouwrijp te maken.

Reacties