Moeder aan de lijn verzorgt meet-up over mantelzorg in Nassaurie Grathem

Foto: Moeder aan de lijn

GRATHEM – Moeder aan de lijn organiseert door heel Nederland meet-ups onder leiding van Hadassah de Boer, over mantelzorg door heel Nederland. Op 21 september is er zo’n een meet-up in Grathem.

De meet-ups zijn een ontmoetingsplek voor gelijkgestemden. Ze moeten mantelzorg – en de gigantische last op de zorggevenden die daarbij vaak komt kijken – beter bespreekbaar maken.

Impact
Onder leiding van presentator Hadassah de Boer wordt er besproken en inzichtelijk gemaakt wat voor enorme impact mantelzorg kan hebben op de levens van zowel de verzorgenden, als voor degene voor wie gezorgd wordt. Tijdens de meetups wisselen mantelzorgers ervaringen met elkaar uit. Dat doen ze aan de hand van filmfragmenten uit de documentaire Moeder aan de lijn, die in beeld brengt hoezeer mantelzorg de levens van alle betrokkenen kan beheersen.

Urgent
Eerdere meet-ups werden goed bezocht en omdat het onderwerp mantelzorg nog altijd onverminderd urgent en actueel is, gaat de organisatie hiermee door. In Nederland geven circa 4,4 miljoen Nederlanders ouder dan zestien hulp aan hun partner, familie, vriend of buur. Hoewel elke volwassene in Nederland een potentiële mantelzorger is, realiseren veel mensen zich niet welke gevolgen dit kan hebben voor hun eigen leven. Terwijl de vergrijzing voortzet, zijn er in Nederland steeds minder zorgverleners beschikbaar. Bovendien blijven mensen langer thuis wonen. Daarnaast hebben om verschillende redenen volwassenen én kinderen mantelzorg nodig. Daardoor verhoogt de druk op familieleden, en ook op vrienden en buren die zich inzetten. In 2040 zal de behoefte aan mantelzorg naar verwachting verdubbeld zijn.

Covid-19
Het belangrijkste is dat de meet-ups zo veilig mogelijk kunnen plaatsvinden. Daarom zijn er nieuwe locaties gekozen waar alle RIVM maatregelen worden nageleefd. De ruimtes worden goed geventileerd, de zitplaatsen worden toegewezen en er is iemand aanwezig om de maatregelen te handhaven. Als blijkt dat een meet-up geen doorgang kan krijgen door nieuwe maatregelen, dan zal de bijeenkomst worden omgezet in een online meet-up. Tijdens de lockdown zijn de onlinesessies immers succesvol gehost, met dezelfde impact als de fysieke bijeenkomsten.

De meet-up in Grathem is in Meeting Point Nassaurie aan het Nassauplein 10-12 en duurt van 14.00 uur tot 17.00 uur, inclusief afsluitend hapje en drankje. Aanmelden kan gratis via https://moederaandelijn.nl/leudal

Reacties