Leerlingenvervoer in Leudal opnieuw aanbesteed

Foto: Flickr - Rob Dammers (CC BY 2.0)

LEUDAL – De gemeente Leudal gaat het leerlingenvervoer opnieuw aanbesteden. Het gaat met name om het taxivervoer van kinderen die naar het speciaal (basis)onderwijs gaan.

De redenen om opnieuw aan te besteden hangen samen met het feit dat het contract bij de huidige aanbieder afloopt, maar ook met verbeterpunten in combinatie met uitkomst van het klanttevredenheidsonderzoek (KTO).

Dienstverlening
Het KTO is gehouden onder ouders van leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer. De vragen hadden betrekking op de uitvoering van het leerlingenvervoer en de dienstverlening door de gemeente. In Leudal maken ruim 200 leerlingen gebruik van het taxivervoer naar school. Dat is, ten opzichte van de omringende gemeentes, relatief veel.

Lokaal
Wethouder Mart Janssen (Ronduit Open): ‘Juist voor deze kinderen en hun ouders is het heel belangrijk dat het leerlingenvervoer correct wordt uitgevoerd. We hebben relatief veel leerlingen die hier gebruik van maken. Zij moeten op tijd op school en thuis kunnen zijn. Door het vervoer opnieuw aan te besteden kunnen we ook ruimte bieden aan lokale, kleinere vervoerders. Daarbij zetten we natuurlijk in op de kwaliteit van het vervoer, maar ook duurzaamheid en het jeugdwetvervoer.’ De kans bestaat wel dat als de andere gemeentes in de regio besluiten om niet aan te besteden, er door de lange looptijd van het contract van Leudal met de nieuwe vervoerder geen sprake meer kan zijn van samenwerking met die gemeentes.

Reacties