Schoolplatenexpositie in Leudalmuseum: ons verleden aan de muur

Jacoba van Beieren voor Gornichem
Foto: Leudalmuseum

HAELEN – Het Leudalmuseum opent zondag 12 januari een speciale tentoonstelling met als titel ‘Schoolplaten, ons verleden aan de muur.’

Bij deze expositie worden negentien oude schoolplaten getoond, die in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw nog aan de muur van elk klaslokaal hingen.

Illustrator
Tijden veranderen. Iedereen kan tegenwoordig beschikken over internet en filmpjes, of foto’s laten zien via een smartphone. Daarvoor was er het tijdperk van de 8 mm-filmpjes en dia’s. Nóg langer geleden was het uitgeverij Wolters-Noordhoff die de schoolplaten uitbracht. Geschiedenisonderwijs moest aanschouwelijker. In 1911 kreeg J.H.Isings, beginnend boekillustrator, van de uitgever de opdracht een plaat te tekenen van 70 bij 100 centimeter over het ‘leven op de Dam in 1665’. Uiteindelijk werden het er 43 over de totale vaderlandse geschiedenis.

Verzamelobjecten
Andere tekenaars en andere onderwerpen kwamen ook uit bij Wolters-Noordhoff. Later, toen de platen niet meer werden gebruikt in het onderwijs, werden de platen verzamelobjecten. Zo ontstond het Schoolplatenmuseum in het Friese dorp Deinum bij Leeuwarden. Eigenaar en conservator Piet Heeringa verzamelde meer dan 2500 platen. De platen voor de tentoonstelling van het Leudalmuseum zijn in bruikleen gegeven door het museum in Deinum. Je ziet onder meer afbeeldingen van hunebedbouwers, Romeinen en Jacoba van Beieren voor de muur van Gorinchem. Ook het latere tekenwerk van Isings krijgt aandacht, middels een selectie van de 60 bijbelplaten die hij maakte.

Openstelling
De tentoonstelling is te zien tot en met 19 april 2020 aan de Roggelseweg in Haelen. Het museum is dagelijks geopend, met uitzondering van de maandagen. Voor de exacte openingstijden kijk je op de website van de Studiegroep Leudal of op de website van het Bezoekerscentrum Leudal. De entree kost 2,50 euro, kinderen tot 12 jaar en donateurs van het tijdschrift Rondom het Leudal kunnen gratis naar binnen.

Reacties