Michel Graef: ‘Laatste redmiddel voor beste onderwijsvoorziening Leudal-West’

Foto: Pixabay - Wokandapix (CC0-Public Domain)

Open Podium biedt plaats aan columns of andere opiniestukken van bezoekers van Leudal.Nieuws.nl of gastschrijvers. Bijdragen kunnen worden geweigerd, ingekort of geherformuleerd. Anonieme inzendingen of stukken die oproepen tot geweld, discriminatie of andere onwettige daden worden nooit geplaatst. Over het al of niet plaatsen van bijdragen wordt geen enkele discussie gevoerd. Stuur uw bijdragen aan [email protected], voorzien van naam, adres en telefoonnummer.

‘Dinsdag brengt Samen Verder een motie in als we het (wederom) over de scholenfusie in het westelijk deel van onze gemeente hebben. Vaak breng je een motie in om iets te veranderen, om het college te wijzen op een misstand of om mee te geven eens te kijken naar een onderwerp vanuit een andere hoek. Dinsdag dienen we een motie in als laatste redding.

Op 29 mei 2018 besloot de gemeenteraad te gaan voor een fusieschool op de Kallestraat in Hunsel. Niet zomaar, de Kallestraat was de uitkomst van een jarenlang proces waarbij schoolbesturen, ouders, samenwerkingspartners en dorpsraden gelukt was tot een gezamenlijk advies te komen. Uitgangspunt was een neutrale locatie waarbij het beste onderwijs voor de Leudalse jeugd centraal stond. Een advies dat onze partij ter harte nam!

Helaas dacht een meerderheid van partijen er een paar maanden later anders over. Loslaten en vertrouwen op de stuurgroep bleek lastig na druk van buitenaf. Met het doordrukken van een heroverweging en een ouderraadpleging werd het onderwerp politiek gemaakt. Wat een vliegwiel voor Leudal-West moest worden werd zo een splijtzwam. De uitkomst liet zich raden, eenieder kan immers tellen. Dinsdag wordt voorgesteld de school te plaatsen op de Begoniastraat in Ittervoort.

Dinsdag zullen we aangeven waarom de Kallestraat volgens ons nog steeds de beste locatie is en waarom we moeten vertrouwen op het oordeel van de stuurgroep. Maar degene die bij de commissievergadering is geweest weet dat de partijen zich hebben ingegraven. Het wordt lastig ze te overtuigen van ons gelijk.

Ook daar willen we ons niet bij neer leggen. Het heeft geen enkele zin een nieuwe school te bouwen als een groot deel van de ouders nu al aangeeft er geen gebruik van te maken. We gaan dan ook proberen iets van het werk van de stuurgroep te redden. Het minste wat we kunnen doen, is zorgen dat het uitgangspunt van een neutrale locatie gehandhaafd blijft. Als het dan niet lukt om de voorkeurslocatie besloten te krijgen, gaan we voor een neutrale locatie in Ittervoort. Daar roept een motie die we mede indienen toe op.

Deze oplossing is verre van ideaal, teleurstelling zal overheersen. Niet alleen bij ons, maar zeker ook bij de stuurgroep. Alleen al het feit dat deze vrijwilligers -na alles wat inmiddels gebeurt is- nog bereid zijn mee te werken aan dit alternatief, geeft volgens ons meer dan genoeg reden om ons maximaal in te spannen nog iets van hun werk te maken. Uiteindelijk geldt maar een doel; de best mogelijke onderwijsvoorziening voor de kinderen van Hunsel, Haler, Ittervoort en Neeritter.’

Michel Graef
Fractievoorzitter Samen Verder

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen