Vrijwilligers en agrariërs in actie om de patrijs in Grathem te beschermen

Foto: Pixabay - TheOtherKev (CC0-Public Domain)

GRATHEM – Het gaat niet zo goed met de patrijs. Deze boerenlandvogel komt nog maar op enkele plekken in ons agrarische landschap voor.

De vooruitzichten zijn ronduit somber. Daarom is het zo mooi dat in Grathem actieve vrijwilligers en agrariërs de handen ineen slaan om het leefgebied van deze prachtige vogel te beschermen.

Plannen
Sinds 2017 al, is er een actieve groep vrijwilligers aan de slag om het leefgebied van de patrijs te beschermen. Nadat duidelijk was dat de soort nog maar sporadisch gezien werd in het veld, werd aan de bel getrokken bij de stichting IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen). In opdracht van de gemeente ondersteunt IKL de vrijwilligers nu om verschillende plannen uit te werken.

Leefgebied
Patrijzen leven in open en halfopen landbouwgebieden, bij voorkeur in akkers. Hun leefgebied heeft een verscheidenheid aan gewassen en veel lijnvormige landschapselementen zoals kruidenrijke bermen, akkerranden, houtwallen, hagen en overhoekjes. Omdat deze elementen niet veel meer voorkomen in onze huidige landbouwstructuur leggen agrariërs bloemrijke percelen aan met een speciaal graan/ bloemen mengsel, waar de patrijzen voedsel en schuilmogelijkheden vinden. Houtwallen en hagen worden door de vrijwilligers uit Grathem gerealiseerd, met hulp van de schoolkinderen van basisschool De Klink in Grathem.

Borden
Om ook omwonenden te informeren zijn speciale borden ontwikkeld over het leven van de patrijs. Deze borden worden geplaatst op locaties waar ook veel fietsers en wandelaars voorbij komen. Bij de bloemrijke percelen komen ook informatieborden over de inzet van de agrariërs. Het eerste informatiebord werd 15 augustus geplaatst door wethouder Martens.

Reacties