Scholengemeenschap Sint Ursula op zoek naar nieuwe huisvesting

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – Het college van B&W stelt ruim 14.000 euro beschikbaar voor de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek naar huisvesting van Sint Ursula in Leudal. De huidige schoolgebouwen in Heythuysen en Horn dateren van respectievelijk 1958 en 1973.

Bovendien ziet de scholengemeenschap het aantal leerlingen teruglopen door de bevolkingsontwikkeling binnen Midden-Limburg in het algemeen en Leudal in het bijzonder.

Meerdere scenario’s
De schoolgebouwen passen niet meer bij de wensen en eisen van deze tijd zo is de heersende opvatting, als het gaat om onderwijsinrichting en duurzaamheid. Wethouder Robert Martens (D66): ‘Om de toekomst van de scholengemeenschap veilig te stellen zijn meerdere scenario’s denkbaar. Belangrijk is dat onderwijs beschikbaar is en blijft. Om dit te onderzoeken wordt er gestart met een haalbaarheidsonderzoek.’

Intentieovereenkomst
Naar verwachting kan dat haalbaarheidsonderzoek in het najaar van 2019 worden afgerond. Vervolgens wenst men over te gaan tot besluitvorming over het te volgen scenario. Om dit te onderstrepen wordt deze maand een intentieovereenkomst ondertekend, waarin de gemeente, Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) en het schoolbestuur van Sint Ursula met elkaar afspreken om samen te werken en om binnen de afgesproken termijn het haalbaarheidsonderzoek af te ronden.

Verantwoordelijkheden
De gemeente is verantwoordelijk voor nieuwbouw, vervangende nieuwbouw of uitbreiding van scholen. Voor onderwijs, beheer en exploitatie van de scholen is het schoolbestuur verantwoordelijk. Het uiteindelijke besluit rondom de locatie is aan de gemeenteraad.

Reacties