Nultredenwoningen op terrein van voormalige discotheek Geelen

Foto: Mark Richter

HAELEN – De sloop van de discotheek Geelen, die maandag in gang werd gezet, zorgt ervoor dat ruimte ontstaat voor kwalitatieve nieuwbouw.

Het is de bedoeling van de gemeente om op de ontstane bouwgrond patiowoningen in een hofjesstructuur te realiseren.

Woonwensenonderzoek
Die invulling doet recht aan de kwalitatieve en stedenbouwkundige wens, maar voldoet ook aan de wensen van omwonenden. Die bestonden bijvoorbeeld uit meer privacy en minder verlies van uitzicht. Nultredenwoningen kunnen goed worden ingepast in de omgeving en passen bovendien goed in de woningbehoeften, zoals die blijken uit een recent uitgevoerd woonwensenonderzoek. De nieuwbouwplannen zullen niettemin worden besproken met de direct omwonenden en worden gepresenteerd aan omwonenden én geïnteresseerden. De uitnodiging daarvoor volgt binnenkort.

'

Reacties

article
16007
Kwalitatieve nieuwbouw op terrein voormalige discotheek
HAELEN – De sloop van de discotheek Geelen, die maandag in gang werd gezet, zorgt
https://leudal.nieuws.nl/2019/01/09/nultredenwoningen-op-terrein-van-voormalige-discotheek-geelen/
2019-01-09T13:52:01+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/197/2019/01/09134948/20190107_15_Mark-Richter_LR_Mark-Richter_WonenZuid9442.jpg
bouwgrond, bouwterrein, Discotheek Geelen, hofjesstructuur, kwalitatieve nieuwbouw, Nultredenwoningen, patiowoningen, privacy, uitzicht, woonwensenonderzoek
Gemeentenieuws