D66 verbolgen over verontreiniging golfbaan Heythuysen

Foto: Pixabay- Pexels (CC0-Public Domain)

HEYTHUYSEN – Dagblad De Limburger publiceerde donderdag een artikel over de geplande golfbaan, op de locatie van het voormalige KI-station in Heythuysen. D66 Leudal is verbolgen over het feit dat – in tegenstelling tot eerder berichten – nu toch blijkt dat de grond op die baan verontreinigd is.

D66 wil dat de gemeente per direct bestuursdwang toepast en stopt met treuzelen en gesprekjes voeren.

Kwaad
De democraten zijn ook kwaad over het feit dat het college raadsvragen onjuist beantwoord heeft. In januari 2016 antwoordde B en W nog dat het ‘niet was toegestaan om verontreinigde grond te gebruiken’, maar dat tot op heden ook ‘niet was geconstateerd dat er verontreinigde grond is toegepast’. Dit lijkt niet waar te zijn. Uit het door D66 ingezien dossier blijkt namelijk dat al in november 2014 is geconstateerd dat de grond ‘licht’ verontreinigd was met ‘kobalt, kwik, lood, zink, mineralen olie, PCB en/of PAK’. Een essentieel feit, dat in de beantwoording van januari 2016 door wethouder Walraven en toenmalig wethouder Vogels gewoon niet wordt vermeld. D66 vindt dit onbegrijpelijk en beraadt zich op politieke consequenties.

Asbest
Verder blijkt uit een controlerapport van maart 2016 dat de grond in het depot dan al plaatselijk ‘licht tot sterk verontreinigd’ is met PCB en met de andere genoemde stoffen ‘licht verontreinigd’. Bovendien blijkt er asbest aanwezig te zijn. Een ernstige zaak, die toch tot actie op het Leudalplein zou moeten leiden, zo meent D66. Echter, de raad werd hier niet over geïnformeerd en het duurt zelfs tot september 2016 voordat de initiatiefnemer van de golfbaan een vermaning krijgt. Dan schrijft het college in een brief aan de ondernemer dat er sprake is van illegaal gronddepot, dat geen verband houdt met de totstandkoming van de golfbaan. Verdere actie op het gebied van handhaving blijft uit. In het krantenartikel van De Limburger geeft verantwoordelijk wethouder Backus dit ook toe.

Drijfzand
Het college stelt eind 2016 wel een nieuwe overeenkomst te willen aangaan, maar dit ziet de ondernemer niet zitten. De ondernemer meent dat een bijlage uit een overeenkomst van 2008 hem rechten verleent om de grond te storten, ook als dat niet rechtstreeks leidt tot totstandkoming van een golfbaan. D66 kan niet anders dan concluderen dat die stelling op drijfzand is gebaseerd. Het is altijd heel duidelijk geweest dat het aanvoeren van grond alleen maar toegestaan is om ter plaatse een golfbaan te realiseren. Dit staat ook in zowel de overeenkomst als in de bijlage, waarmee de initiatiefnemer heeft ingestemd. Met de nieuwe stellingname geeft de initiatiefnemer nu zelf al aan dat de golfbaan er voorlopig niet gaat komen en dat het alleen om het storten van grond gaat.

Verdenkingen
Inmiddels blijkt dat het gronddepot opnieuw fors is toegenomen, terwijl het college heeft aangegeven dat dit niet meer mag. Er blijken ook ‘zwakke tot sterke bijmengingen’ te zijn van grind, baksteen, puin en glas. In het kader van de golfbaan is slechts een bijmenging van maximaal 5 procent toegestaan. Het verbaast D66 daarom dat de opdracht tot nader onderzoek nog steeds niet is verleend. Ook vermeldt het college in brieven aan de initiatiefnemer dat er verdenkingen zijn van nog méér illegale activiteiten, onder meer ‘omdat het hekwerk vaak open blijft staan.’ Maar nog steeds blijft handhaving uit. D66 noemt het onbegrijpelijk.

Bestuursdwang
Gelet op de ernst van de zaak, vindt D66 dat het college per direct bestuursdwang moet toepassen en moet voorkomen dat er nieuwe grond gestort wordt. Pogingen tot overleg hebben geen resultaat en dienen dan ook per direct gestopt te worden. Het is tijd om in te grijpen, vindt de oppositiepartij.

Reacties