Politiek Leudal: zetelroof of stemmenroof?

Foto: Twitter: Rens Raemakers

Open Podium biedt plaats aan columns of andere opiniestukken van bezoekers van Leudal.Nieuws.nl of gastschrijvers. Bijdragen kunnen worden geweigerd, ingekort of geherformuleerd. Anonieme inzendingen of stukken die oproepen tot geweld, discriminatie of andere onwettige daden worden nooit geplaatst. Over het al of niet plaatsen van bijdragen wordt geen enkele discussie gevoerd. Stuur uw bijdragen aan [email protected], voorzien van naam, adres en telefoonnummer.

Raadsleden Rob Flinsenberg en André Kierkels geven hun zetel niet terug aan hun oude partij, Ronduit Open. De raadsleden gaan verder als nieuwe fractie onder de naam Leudal Sociaal. De meningen over die handelwijze, hoewel volledig legaal, zijn ernstig verdeeld. Onder politici, maar ook onder burgers….

‘Ronduit Open wordt verlaten door drie fractieleden, waarvan er twee tevens raadslid zijn. Zetelroof, roept RO en fractievoorzitter Jordi Custers klaagt dat de twee raadsleden hun zetel in de verste verte niet verdienen, omdat ze niet zelfstandig de kiesdrempel haalden.

Boegbeeld Wagemans doet er nog een schepje bovenop en spreekt van schande omdat ‘zijn stemmen’ worden misbruikt. Wagemans vergeet gemakshalve dat de drie partijverlaters (Flinsenberg, Kierkels en Engelen) samen 270 stemmen hebben behaald en die doen er wel degelijk toe. Bij een fictieve herberekening zonder die 270 stemmen levert RO namelijk een zetel in. Als we de drie aan een andere fractie koppelen komt die zetel fictief terecht bij de concurrentie. Met het onvoorwaardelijk opeisen van de gewraakte zetels pleegt RO dus feitelijk ‘stemmenroof’.

De afvalligen hebben voorts aangegeven de politieke lijn van RO te blijven volgen, maar dan zonder het gekissebis. Mede daarom zou RO er verstandig aan doen om ‘on speaking terms’ te blijven in plaats van (wederom) eigen leden tegen zich in het harnas te jagen.’

Peter Berghs, Baexem

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen