Koninklijke onderscheiding voor Jac Peulen uit Roggel

ROGGEL – Op 2 juni is aan de heer Jac Peulen uit Roggel een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. De versierselen werden opgespeld door burgemeester Arno Verhoeven.

De heer Peulen (77) werkt al ruim 15 jaar als vrijwilliger bij Slachtofferhulp Nederland, werkgebied Zuidoost. Hij verricht activiteiten voor de profielen-aanmelding, juridische dienst- en algemene dienstverlening.

Dhr Peulen Lintje 069

Mentor
Ook wordt hij regelmatig gevraagd voor extra taken, zoals bijvoorbeeld overvalpreventietrainingen en als specialist Schadefonds. Hij geeft voorlichting, fungeert als mentor voor nieuwe medewerkers en stagiaires en was lid van diverse werkgroepen. Hij draait mee in het piket, valt in bij de lotgenotengroep MH17, stelt schriftelijke slachtofferverklaringen op en geeft zittingsbegeleiding.

KBO
Daarnaast ontplooide de heer Peulen nog andere activiteiten. Van 2012 tot heden is hij vrijwilliger bij de KBO, afdeling Limburg. De heer Peulen fungeert als Vrijwillige Ouderenadviseur (VOA). Een VOA is een getrainde vrijwilliger die mensen helpt om lokaal en regionaal de weg te vinden bij een hulpvraag op het gebied van inkomen, recht, zorg en welzijn, wonen, mobiliteit en participatie.

Synthese
Daarnaast is hij vanaf 2015 vrijwilliger bij Project Preventieve Huisbezoeken 75+ bij Synthese. Omdat steeds meer ouderen zelfstandig in hun eigen huis blijven wonen, biedt Synthese hen vrijblijvend een huisbezoek aan om hen te ondersteunen bij hoe je dat op een goede manier kunt doen. Samen met de bewoner gaat de heer Peulen dan in gesprek over thema’s die betrekking hebben op wonen, zorg, welzijn en financiële regelingen. De bewoners kunnen vragen stellen waarna hij hen handvatten kan bieden. De heer Peulen werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking van de versierselen heeft plaatsgevonden tijdens de viering van zijn 15-jarig jubileum als vrijwilliger van Slachtofferhulp Nederland.

Reacties