Gemeente en Waterschap werken samen om waterschade te beperken

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – De hevige regenval van de afgelopen dagen speelt velen nog steeds parten. Er is op diverse plekken in de gemeente Leudal wateroverlast. Hierdoor kunnen de beken en riolering de hoeveelheid regenwater niet overal goed verwerken.

Op dit moment is niet alleen Waterschap Peel en Maasvallei maar ook de gemeente Leudal volop in actie om schade te beperken en het overtollige water af te voeren. De gemeente en het waterschap staan u graag te woord bij vragen of meldingen.

Centraal punt
Het is belangrijk dat meldingen op een centraal punt binnenkomen. Wateroverlast bij beken, overstortinstallaties en waterbuffers kunt u melden via Centraal Meldpunt Water 0800-0341. Op deze manier kan er snel en adequaat ingesprongen worden op de situaties.

Riool
De gemeente heeft nauw contact met het Waterschap. Medewerkers zijn ingezet om overlast op de knelpunten zo snel mogelijk te stabiliseren. Rioolproblemen of andere wateroverlast kunt u – ook na kantoortijd – melden via 0475-85.99.95 of digitaal via een melding woon- en leefomgeving bij Meldpunt Leudal.

Reacties