Hoe gaat Leudal met overeenkomsten om?

Foto: John Hölsgens

Open Podium biedt plaats aan columns of andere opiniestukken van bezoekers van Leudal.Nieuws.nl of gastschrijvers. Bijdragen kunnen worden geweigerd, ingekort of geherformuleerd. Anonieme inzendingen of stukken die oproepen tot geweld, discriminatie of andere onwettige daden worden nooit geplaatst. Over het al of niet plaatsen van bijdragen wordt geen enkele discussie gevoerd. Stuur uw bijdragen aan [email protected], voorzien van naam, adres en telefoonnummer.

Hoe gaat Leudal met overeenkomsten om?

Op 17 november besprak de gemeenteraad een voorstel voor reconstructie van de jachthaven in Neer. Alle partijen waren akkoord met plan zelf. Echter, het plan werd deels gefinancierd met een bedrag van Kuypers Kessel. Het betrof een compensatieverplichting als onderdeel van een verleende ontgrindingsvergunning. Over de besteding van dat compensatiegeld werd in december 2014 een overeenkomst gesloten, die door de burgemeester werd ondertekend namens de gemeente Leudal. In die overeenkomst staat een artikel 13c waarin de instemming van de raad als voorbehoud staat. Zie hieronder:

Klik om te vergroten
Klik om te vergroten

 

Echter, op de bijlage hierbeneden staat een aantekening (waarschijnlijk van een ambtenaar) die eraan herinnert dat zaak naar de raad moet waarna iemand (wethouder Vogels?) reageert met de mededeling dat het college beslist en niet de raad…

bijlage 2 overeenkomst 001
Klik om te vergroten

Zo gaat dat in Leudal: de burgemeester ondertekent een overeenkomst en anderen beslissen dat ze zich daar niets van hoeven aan te trekken. Zoals gebruikelijk werden vragen hierover niet door wethouder Vogels beantwoord. Dat kan allemaal gebeuren omdat het college zich bij voorbaat verzekerd weet van de steun van 14 raadsleden. Het college is zo college en tegelijkertijd gemeenteraad.

Verder is het interessant kennis te nemen van de uitspraak van de Raad van State van 8 november, met betrekking tot het bestemmingsplan buitengebied en Landgoed Leudal. Die uitspraak is namelijk vernietigend voor het college en de (meerderheid van de ) raad die het bestemmingsplan voorstelde en respectievelijk goedkeurde. Alleen al aan vergoedingen voor gemaakte kosten moet Leudal meer dan 60.000 euro betalen aan alle bezwaarmakers die bij de Raad van State gelijk hebben gekregen. Ook daarbij werden alle voorstellen en kritiekpunten van de oppositie van tafel geveegd, vaak zelfs zonder argumenten…

Thieu Wagemans
Fractie Ronduit Open

Reacties