De sage van Piraten Pietje

Foto: Pixabay - Agnesti0 (CC0-Public Domain)

Open Podium biedt plaats aan columns of andere opiniestukken van bezoekers van Leudal.Nieuws.nl of gastschrijvers. Bijdragen kunnen worden geweigerd, ingekort of geherformuleerd. Anonieme inzendingen of stukken die oproepen tot geweld, discriminatie of andere onwettige daden worden nooit geplaatst. Over het al of niet plaatsen van bijdragen wordt geen enkele discussie gevoerd. Stuur uw bijdragen aan [email protected], voorzien van naam, adres en telefoonnummer.

De sage van Piraten Pietje

In de woelige beginjaren van 21e eeuw doolde er een bijzonder persoon door de contreien die we toen kenden als Leudal. Het was Pietje Piraat (Piraten Pietje voor insiders).

Pietje Piraat schopte het in Leudal tot stuurman van een door hem zelf ontworpen schip. En het moet gezegd; het was een prachtig schip en Pietje was er trots op. Fier stond hij achter het stuur en keek uit over de uitgebaggerde plassen van Midden-Limburg. In de verte gloorde de stip. De stip aan de horizon.

Met de voor hem kenmerkende papegaai op zijn schouder, koerste hij het schip door het woelige water. Waar Pietje niet tegen kon, was als iemand ook eens aan het stuur wilde draaien. Dan werd hij furieus. Er was er maar één die wist welke koers moest worden gevaren en dat was … Piraten Pietje. De naam Piraten Pietje had hij trouwens gekregen nadat hij, onder slinkse voorwendselen, de bewoners van het toenmalige Leudal indertijd veel geld afhandig had gemaakt. ‘Maar ja’ dacht Pietje, ‘daar heb ik nu wel een prachtig schip voor en ík sta aan het roer.’

Maar de stip aan de horizon veranderde niet en hoe hij door de jaren heen ook stuurde en draaide: de stip blééf een stip. Het schip raakte langzaam in verval en geld om het op te knappen was er niet meer. De mensen die hij van zijn stip had weten te overtuigen had hij benedendeks aan het werk gezet. Die moesten zelf via co creatie aan de slag om invulling te geven aan de stip.

Toen het uiteindelijk mis leek te gaan met de schuit, besloot Piraten Pietje enkelen van zijn kompanen bij het roer te roepen en in het holst van de nacht besloten ze het zinkend schip te verlaten. Piraten Pietje wist nog wel een klein eilandje, waar ze hun oude dag konden slijten. Van het schip is nooit meer iets vernomen. Maar nog iedere avond, vlak voor het vallen van het duister, verzamelen Piraten Pietje en zijn kompanen zich op het strandje van het verlaten eiland en staren naar de stip aan de horizon…

Brutus Bakboord.
(Naam bekend bij de redactie)

Reacties