Maat Tandtechniek

Adres:

Graaf van Hornelaan 13
Heythuysen , 6093 BM
Tel. 0475 494 400

Website:

http://www.maattandtechniek.nl

Voor de tandarts en de kaakchirurg is het tandtechnische laboratorium het ‘verlengstuk’ dat in zijn opdracht onder meer protheses, bruggen, kronen, frames, orthodontische plaatjes (beugels) en implantaatconstructies vervaardigt.Gedurende de afgelopen jaren is in de tandheelkunde en gebitsverzorging ook de orthodontist een rol van belang gaan spelen en daarmee werd, meer nog dan in het verleden, een cosmetisch element toegevoegd aan wat op het oog een nogal mechanisch proces lijkt te zijn.

De vraag is echter of met de benaming ‘tandtechnisch laboratorium’ een vlag is gevonden om de lading te dekken.Deze vraag wordt door Eric van Bussel en Petra Bouwens met vestigingen in Voerendaal en Heythuysen nadrukkelijk met ‘nee’ beantwoord.Wat hun betreft is er veel eerder sprake van een atelier dan van een laboratorium omdat (wetenschappelijk) onderzoek niet aan de orde is.Het betreft wél het met gevoel voor precisie en detail op ambachtelijke schaal vervaardigen van steeds unieke, op maat gemaakte en voor een specifiek persoon bestemde kunstwerkjes.

Hierbij is afhankelijk van de opdracht en het te gebruiken materiaal zoals goud en andere metalen, porselein en kunststoffen, een grote handvaardigheid en creatief inzicht onmisbaar omdat met een scala aan gereedschappen (tangen, pincetten en vijlen) en apparaten (frees- en slijpmachines en porseleinovens) moet worden gewerkt. Handvaardigheid, omdat aan het eindproduct zeer hoge eisen moeten worden gesteld, creatief inzicht omdat iedereen prijs stelt op een mooi ogend en verzorgd gebit en een door een implantaat vervangen tand of kies qua kleur niet mag afwijken van de overige tanden.

Doordat in de tandheelkunde de ontwikkelingen niet hebben stilgestaan, heeft ook het werk van de tandtechnici in de loop van de tijd vele veranderingen ondergaan en je kunt, aldus Eric van Bussel, zelfs stellen dat ontwikkelingen in de tandtechniek de aanzet zijn geweest voor een nieuwe benadering door tandartsen.Daarnaast heeft natuurlijk het belang dat mensen hechten aan een goed verzorgd uiterlijk, waarbij het gebit een niet te verwaarlozen plaats inneemt, ervoor gezorgd dat ook het vak van tandtechnicus nieuwe aspecten heeft gekregen waarbij binnen Boelen en Maat Tandtechniek zeer geavanceerde, computergestuurde technieken een belangrijk hulpmiddel zijn geworden om optimale resultaten te bewerkstelligen.

Zoals uit het bovenstaande al enigzins blijkt, is binnen de tandtechniek sprake van verschillende specialismen zoals ondermeer prothetiek, kroon- en brugwerk en frametechniek. Deze worden allen door en bij Boelen en Maat tandtechniek beoefend. De opleiding daartoe vindt plaats in het kader van een leer- en arbeidsovereenkomst omdat men niet uitsluitend tot de theoretische opleiding wordt toegelaten om het vak later in de praktijk uit te oefenen. Juist de combinatie van werken en leren vormt een wezenlijk element om t.z.t. als specialist binnen het vakgebied werkzaam te kunnen zijn. En wie zich nog verder wil ontwikkelen kan zich laten opleiden tot klinisch prothesetechnicus en onder (bege)leiding van een tandarts direct in de mond van de patiënt werken.Het vak van tandtechnicus biedt ook een prima toekomstperspectief.

Volgens de laatste gegevens zijn op dit moment ongeveer vijfduizend mannen en vrouwen als tandtechnicus werkzaam. Als gevolg van de ‘vergrijzing’ van onze bevolking , die een grote vraag naar gebitsvervangende protheses met zich meebrengt, en mede doordat de verfraaiïng van het gebit een steeds grotere plaats inneemt, is de behoefte aan tandtechnici groeiend en is er nog steeds een tekort aan goed opgeleid en kwalitatief hoogwaardig personeel. Hoewel dat tegenstrijdig lijkt, kan jaarlijks niet meer dan ongeveer honderd leerlingen tot de opleiding worden toegelaten, zodat een gemotiveerde aspirant-tandtechnicus zonder meer aan de slag kunnen komen.Was het vroeger zo dat een patiënt uitsluitend in de spreekkamer van de tandarts, kaakchirurg of orthodontist werd behandeld, vandaag de dag wordt hij of zij regelmatig in de behandelruimte van de bij Boelen en Maat Tandtechniek werkzame tandtechnici ontvangen.

Ter plaatse kunnen metingen en correcties worden verricht terwijl de cliënt tevens deskundig advies kan worden gegeven, waarmee volgens Eric van Bussel en zijn medewerkers belangrijk aspect, namelijk de communicatie over de behandelingen en/of de uit te voeren werkzaamheden wordt voldaan. Wie bij Boelen Tandtechniek en Maat Tandtechniek wordt ontvangen voor behandeling of advies, treedt dan ook werkelijk binnen in de wondere wereld van de tandtechniek.

Voor de tandarts en de kaakchirurg is het tandtechnische laboratorium het ‘verlengstuk’ dat in zijn opdracht onder meer protheses, bruggen, kronen, frames, orthodontische plaatjes (beugels) en implantaatconstructies vervaardigt

Cookieinstellingen