Vijftig jaar Jenaplanonderwijs in Grathem

Foto: De Klink

GRATHEM – Hoewel het twintigjarig bestaan van Spolt reden genoeg was voor een feestje, vierde basisschool De Klink er een extra. Het Jenaplanonderwijs bestaat namelijk vijftig jaar in Grathem. En dat is iets om trots op te zijn.

De afgelopen week is dit dan ook feestelijk gevierd. Creatieve vakken stonden hierbij centraal, alles rondom de basisactiviteiten spel, werk, gesprek en viering.

Eindvoorstelling
Er werden onder meer workshops aangeboden in samenwerking met Cultuur Perron en Circus Luijten en Kornuiten. Zo werd naar een eindvoorstelling toegewerkt voor alle ouders en kinderen. Daarnaast kon een feestelijke jubileumkrant natuurlijk niet ontbreken. In eerste instantie lijkt De Klink gewoon een dorpsschool, en dat is het natuurlijk ook. Anders is dat er nu dus ruim vijf decennia onderwijs wordt verzorgd in de geest van de pedagoog Peter Petersen, grondlegger van het Jenaplanonderwijs.

Partners
De Klink wil daarmee een leef- en werkgemeenschap zijn voor kinderen, ouders en stamgroepleiders, samen met partners Hoera Kindercentra en Bibliocenter. Kinderen leren het beste en het meeste van de wereld om hen heen. Het verkennen, ontdekken, ondernemen en onderzoeken van die wereld is daarbij wezenlijk. Daarom zet De Klink vaardigheden als presenteren, reflecteren en creëren in, om alles wat er geleerd en beleefd wordt te delen met anderen.

Verschillen
Het Jenaplanonderwijs werkt vanuit een pedagogisch concept. Niet de leerstof, maar het kind staat centraal. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op geheel eigen wijze. Het heeft eigen talenten en een eigen leerstijl.
Het Jenaplanonderwijs wil dit unieke aspect benadrukken en de ruimte geven. Kinderen mogen verschillend zijn. Zij leren niet alleen van verschillen, maar leren deze verschillen ook respecteren.

Samenwerken
Bij De Klink leren kinderen ook met elkaar samen te werken. Dat is een belangrijke vaardigheid om in onze maatschappij te kunnen functioneren. Alle stamgroepen worden gemengd in leeftijd samengesteld, om het leren van en zorgen voor elkaar te stimuleren. De stamgroepleiders werken samen aan het onderwijs. Ze helpen ook elkaar en leren van elkaar. Samenwerking met de ouders is eveneens essentieel en speelt een belangrijke rol: goede communicatie, wederzijds respect en het betrekken van ouders bij activiteiten, schoolontwikkeling en beleid draagt bij aan een optimale ontwikkeling van de kinderen.

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen