Convenant Waterpanel Noord vernieuwd

Foto: Waterpanel Noord

LEUDAL – Tijdens het Bestuurlijk Waterpaneloverleg van donderdag 26 oktober is het vernieuwde samenwerkingsverband tussen de convenantpartners getekend.

In het convenant staan afspraken over samenwerking tussen de partners op het gebied van waterketenbeheer. Daarnaast vormt dit samenwerkingsverband de werkregio in het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, waarin maatregelen worden voorbereid die ervoor gaan zorgen dat Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht.

Partners
De convenantpartners zijn de 15 noordelijke gemeenten van Limburg (Mook- en Middelaar, Bergen, Gennep, Venray, Peel en Maas, Horst aan de Maas, Venlo, Beesel, Roermond, Roerdalen, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Weert en Echt-Susteren), Waterschap Limburg, Waterleiding Maatschappij Limburg.

Projecten
Door samen te werken met gemeenten en andere partners wordt kennis met elkaar gedeeld, het netwerk optimaal ingezet en kan worden ingespeeld op regionale ontwikkelingen. Daarnaast ontstaan kansen voor uniformiteit in het beleid en gezamenlijke uitvoering van regionale projecten. Concrete uitwerkingen zijn voor inwoners te herkennen aan projecten onder de vlag van Waterklaar. Voorbeelden zijn het (ver)groenen/blauwen van schoolpleinen, het afkoppelen van regenwater en projecten op het gebied van klimaatadaptatie in diverse gemeenten. Ook het inrichten van een regionaal grondwatermeetnet, het uitvoeren van risicodialogen en het coördineren van klimaatstresstesten worden binnen dit samenwerkingsverband opgepakt.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen