Wagemans dreigt onderdelen geheime overeenkomst huisvesting vluchtelingen publiek te maken

Foto: John Hölsgens

LEUDAL  – De overeenkomst tussen de gemeente en Landgoed Leudal over de huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne is geheim, omdat ook de financiële voorwaarden daarin genoemd zijn. De geheimhouding moet de onderhandelingspositie van de gemeente met andere aanbieders beschermen.

Dat antwoordt de gemeenten op vragen van raadslid Mathieu Wagemans (Ronduit Open) hierover.

Buiten proportie
Wagemans kan zich die reactie wel voorstellen, nu hij alsnog kennis heeft genomen van de overeenkomst: ‘Er is sprake van een vergoeding aan Landgoed Leudal die in mijn ogen onthutsend royaal is. Wanneer de omvang van deze vergoeding publiek wordt, kan dit inderdaad andere ondernemers ertoe aanzetten eveneens huisvesting aan te bieden tegen de overeengekomen voorwaarden. Dat is kennelijk niet de bedoeling. Daarmee geeft de gemeente zelf al aan dat de overeengekomen vergoeding buiten proportie is en Landgoed Leudal bewust een voorkeursbehandeling krijgt.’ Wagemans meent dat de geheimhouding er kennelijk toe moet dienen om het handelen van de gemeente in strijd met het principe van gelijke behandeling van ondernemers, aan het oog van de buitenwereld te onttrekken.

Vergunning
Wagemans stelde ook al eerder de vraag op welke wijze de gemeente de strijdigheid gaat oplossen tussen de inhoud van de overeenkomst en een uitspraak van de rechtbank op 14 juli. Volgens de gemeente is er echter geen strijdigheid. Het raadslid wijst erop dat de rechtbank heeft bepaald dat wanneer de vergunning langer gaat gelden dan zes maanden, er een nieuwe aanvraag en een nieuwe vergunning nodig is. Dat is volgend Wagemans wel degelijk in strijd met de afspraken die in de overeenkomst zijn gemaakt op het vlak van verlenging van de vergunning. ‘Ik vind het onbegrijpelijk dat u ontkent wat zwart op wit in beide documenten is vastgelegd.
Indien u wederom dit verschil ontkent, kan ik niet anders dan de belangrijkste elementen uit de overeenkomst publiek te maken. Geheimhouding kan en mag er immers niet toe strekken voor uzelf de ruimte te scheppen voor onwaarheden’ schrijft het raadslid nu aan het college van B&W.

Reacties

Cookieinstellingen