Wagemans over overeenkomst huisvesting vluchtelingen: ‘Waarom geheimhouding?’

Foto: FlexHotels

LEUDAL – Na de meest recente ontwikkelingen rondom Landgoed Leudal, heeft raadslid Mathieu Wagemans (Ronduit Open) zo zijn vragen over onder meer de de overeenkomst die in mei werd gesloten tussen de gemeente Leudal en het Landgoed omtrent de huisvesting van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne.

Die overeenkomst, zo werd door het college besloten, is geheim. Wagemans verzocht om inzage en kreeg die uiteindelijk ‘na geruime tijd’, onder voorwaarde van geheimhouding.

Controlerende taak
Wagemans vraagt zich nu echter af op basis van welke feiten en elementen in de overeenkomst het besluit tot geheimhouding eigenlijk genomen is. ‘Ik heb geen enkel element in de overeenkomst kunnen ontdekken dat geheimhouding rechtvaardigt’ liet hij het college afgelopen week weten. ‘Ik til zwaar aan deze zaak, omdat geheimhouding nimmer bedoeld kan en mag zijn, om raadsleden te beletten hun controlerende en volksvertegenwoordigende taak te kunnen uitvoeren.’

Kosten
De overeenkomst bevat elementen die politiek van aard zijn en waar de gemeenteaad zich niet over heeft kunnen uitspreken, aldus Wagermans. ‘Dat betreft allereerst de financiële consequenties. Ik ben van de omvang daarvan geschrokken. Dat brengt mij tot de vraag of het college ondubbelzinnig kan bevestigen dat de kosten die uit de overeenkomst voortvloeien, niet ten laste komen van de gemeente Leudal en zo ja, wie de kosten dan wél draagt. Een recente uitspraak van de voorzieningenrechter bevat bovendien elementen die strijdig zijn met de inhoud van de overeenkomst. Dat roept bij mij de vraag op welke maatregelen worden getroffen om de uitspraak van de rechter te respecteren en op welke wijze de gemeenteraad daarbij betrokken wordt, nu de inhoud van de overeenkomst eerder door de raad genomen besluiten raakt.

Behalve deze kwestie heeft Wagemans ook zijn vragen bij het college neergelegd omtrent de handhaving op illigale bewoning op het Landgoed en kapwerkzaamheden, die eventueel het aangrenzende Natura-2000 gebied zouden kunnen aantasten.

 

Reacties

Cookieinstellingen