Vrijwilligers van Time4You bieden meer dan een luisterend oor aan vluchtelingkinderen

Foto: Vluchtelingenwerk

LEUDAL – Samen met je ouders moest je vluchten, vanwege de oorlog in jouw land. Je hebt alles achter moeten laten. Je opa, je oma, je vriendjes en vriendinnetjes. Je kent hier niemand en spreekt de taal niet. Nu ben je veilig, maar slaap je in een grote hal. Met slechts een dun wandje tussen jullie bedden en die van een ander gezin. Binnen en buiten is er niet veel te doen. Wat doet dat met je als kind?

Het verblijf in een asielzoekercentrum is vaak een onzekere en spannende tijd voor vluchtelingkinderen. In de reguliere asielzoekerscentra (AZC ́s) worden daarom al jaren Time4You-bijeenkomsten georganiseerd, om kinderen te begeleiden in deze moeilijke fase van hun leven.

Luisterend oor
Omdat er op dit moment ook in de noodopvanglocaties een grote behoefte ontstaat, wordt ook daar extra op ingezet. Zo leren kinderen leeftijdsgenootjes kennen en maken zich de Nederlandse taal snel eigen. Ze krijgen persoonlijke aandacht én antwoord op hun vragen en mogen over hun verdriet of angsten vertellen, spelletjes doen, kleuren of tekenen. Kennis over hun situatie zorgt voor zelfvertrouwen en een gevoel van controle. Daarom worden deze kinderen tijdens wekelijkse bijeenkomsten op een kindvriendelijke manier geïnformeerd over allerlei onderwerpen die te maken hebben met de leefwereld van de kinderen, zoals vriendschap, seizoenen en gevoelens. Er is voorlichting en informatie voor de kinderen over de asielprocedure, kinderrechten en het leven in Nederland. Ook kunnen ze er vragen stellen en bieden vrijwilligers hen een luisterend oor. Hun zelfvertrouwen groeit en je ziet ze opbloeien. Het project wordt gefinancierd door VSB fonds en stichting Kinderpostzegels, met co-financiering van (donateurs van) VluchtelingenWerk.

Vrijwilligers
Nijina is 10 jaar, op haar vierde gevlucht uit Sri Lanka en woont op een AZC. ‘Als je bij Time4You komt, wordt er altijd goed voor je gezorgd. We krijgen ook ranja en een koekje voordat we beginnen. De begeleiders leggen de spelletjes of activiteiten goed uit en helpen je met de creatieve werkjes als het soms niet helemaal lukt. Ik vind het fijn om elke week naar Time4You te gaan. Na schooltijd wil ik graag iets te doen hebben want ik houd er niet van om me te vervelen. Vragenkaarten met elkaar bespreken vind ik het allerleukst, omdat we elkaar dan beter leren kennen.’

Nijina

Op dit moment wordt hard gezocht naar vrijwilligers die zowel op het AZC als in de noodopvanglocaties vluchtelingkinderen willen begeleiden. Ervaring in werken met kinderen is handig, maar niet noodzakelijk. Heb jij wekelijks tijd op een nader overeen te komen middag? Meld je dan aan als vrijwilliger voor Time4You via [email protected] of kijk hier voor meer informatie.

Reacties

Cookieinstellingen