Politiek stelt vragen over brand op Landgoed Leudal

Foto: Landgoed Leudal

HAELEN – Dinsdagmiddag brandden zestien appartementen op Landgoed Leudal af, waarschijnlijk door werkzaamheden. Hoewel brandstichting is uitgesloten, roept het incident veel politieke vragen op. Vooral de fracties Ronduit Open en D66 lieten zich inmiddels horen.

Zo wil Raadslid Thieu Wagemans (Ronduit Open) van burgemeester Désirée Schmalschläger horen waarom ze voor de veiligheid geen handhaving heeft toegepast, toen door een omwonende werd gemeld dat het gebouw illegaal bewoond werd. Dit deel van hetgebouw was immers nog niet af en dus niet brandveilig verklaard weet het raadslid.

Ernstig
‘Door omwonenden is gemeld dat er op verscheidene tijdstippen sprake is geweest van bewoning van het logiesgebouw’ aldus Wagemans. ‘Ambtelijk zou aan de melders zijn meegedeeld dat een situatie waarin sprake was van illegale bewoning zonder dat de brandveiligheid in orde was, geen aanleiding vormde om actie te ondernemen. Dat beschouw ik als ernstig, zeker ook omdat in de afgelopen jaren herhaaldelijk vanuit de omgeving van het Landgoed Leudal is geklaagd over een ernstig gebrek aan handhaving, waarbij ook zorgen zijn geuit met betrekking tot de brandveiligheid.’

Patroon
‘Het is meerdere malen voorgekomen dat wanneer er een handhavingsactie plaatsvindt, eerst wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van overtredingen. Wanneer wordt aangedrongen om de inspectie te herhalen blijken er plotseling wel overtredingen van regels te zijn. Dat heeft in het verleden tot de vraag geleid of er sprake is van een patroon, waarbij Landgoed Leudal vanuit het gemeentehuis wordt ontzien waar het nakoming van regels betreft’ gaf Wagemans verder aan.

Jongeren
Landgoedeigenaar Hikspoors ontkent tegenover Dagblad De Limburger dat er al arbeidsmigranten in het paviljoen hebben gewoond. Volgens hem verbleven tot afgelopen zondag wel andere gasten in het gebouw, een groep jongeren. ‘Het gebouw was brandveilig. De rest is flauwekul’ zei Hikspoors tegen de krant.
Niettemin maakt de politiek zich meer zorgen. Wagemans wees er ook al op dat ten aanzien van de brandveiligheid niet alleen de situatie binnen een gebouw aan de orde is, maar ook de vraag of in de nabijheid van een locatie kan worden beschikt over voldoende bluswater. Zeker bij gebouwen waar sprake is van massale huisvesting, zoals op Landgoed Leudal. Daar worden sinds kort ook vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen

Bluswater
De fractie van D66 is eveneens verbaasd dat het tijdens de brand nodig was om water te onttrekken uit de Leubeek en vraagt zich af of er wel voldoende aansluitingen voor bluswater op het Landgoed zijn. Als dat niet het geval is, zou dat toch aanleiding moeten zijn voor nadere maatregelen, aldus de democraten. In ieder geval heeft landgoedeigenaar Hikspoors gezegd het afgebrande deel van zijn eigendom zo snel mogelijk te willen herbouwen: ‘Op welke termijn dat lukt, is afhankelijk van de verzekering en eventuele vergunningen. Deze units waren enkele jaren oud. Ik kan nooit meer exact dezelfde terugplaatsen.’

Reacties

Cookieinstellingen