Nieuw college van B&W met vier wethouders benoemd

Foto: Paul Rous

LEUDAL – Dinsdag zijn de kandidaat-wethouders van de gemeente Leudal tijdens de raadsvergadering officieel benoemd. Heleen Wijers- Van der Linden (Samen Verder), Michel Graef (Samen Verder), Robert Martens (D66) en Huub van Helden (CDA) vormen samen het nieuwe college voor de periode 2022-2026.

Het nieuwe college geeft aan de komende jaren fors in te zetten op de opgaves voor duurzaamheid en woningbouw.

Keuzes
Voor wat betreft woningbouw gaat het niet alleen om nieuwbouw, maar ook om verbouw en renovatie. Bij het sociaal domein wordt er minder bezuinigd, maar dit betekent niet dat het college er geen forse bezuinigingsopdracht aan overhoudt. Wethouder Van Helden: ‘We gaan niet alleen aanpakken, we gaan ook prioriteren. Ons begrotingsperspectief vraagt daarom. Wethouder Graef: ‘Ook de naderende Omgevingswet dwingt ons te kiezen: Wat willen we waar en wat willen we niet. Niet alles kan overal tegelijkertijd en dat betekent dat de raad en het college scherpe keuzes moeten maken.’

Koppeling
Wethouder Martens: ‘Het coalitieakkoord vormt voor ons het vertrekpunt. We hebben als college naar elkaar uitgesproken onze ambities jaarlijks tegen het licht te houden. Dit om te beoordelen of we met zijn allen nog steeds de juiste dingen doen.’ Wethouder Wijers-Van der Linden: ‘Het is belangrijk dat we geen uitvoering geven aan een op zichzelf staand plan, maar dat we hierbij nadrukkelijk de koppeling maken met wet- en regelgeving, de strategische visie en ander bestaand beleid in de gemeente Leudal. De eerste contouren worden in de begroting voor het komende jaar zichtbaar.’

Afstand
‘Naar ons idee kan vernieuwing alleen ontstaan wanneer er sprake is van een stevig fundament, integraliteit, vertrouwen, samenwerking en ruimte voor creativiteit’ gaf Wijers verder aan. Martens: ‘We vinden de afstand tussen inwoners en de Leudalse politiek te groot, terwijl onze inwoners juist zo belangrijk zijn. Participatie wordt dan ook een punt waar we meer aandacht aan gaan besteden.’ Volgens burgemeester Schmalschläger staat Leudal aan het begin van een uitdagende periode: ‘Dit vraagt om een bestuur dat aanpakt, investeert en keuzes maakt. Dat doen we niet alleen maar samen met de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie. Vooral ook met de buitenwereld.

Reacties

Cookieinstellingen