Wagemans (RO) afwezig bij wethoudersbenoeming vanwege integriteitsmelding

Mathieu Wagemans
Foto: Ronduit Open

LEUDAL  – Raadslid Mathieu Wagemans (Ronduit Open) is dinsdag afwezig als tijdens de gemeenteraadsvergadering de wethoudersbenoeming van het beoogde nieuwe college aan de orde is. Dat college zou moeten bestaan uit Samen Verder, D66 en het CDA.

Aanleiding is het vermoeden van Wagemans dat de gemeenteraad onvoldoende is geïnformeerd over een integriteitskwestie.

Benoembaarheid
Het gaat daarbij om een melding uit 2021, waar één van de wethouders bij betrokken zou zijn. Over wie het gaat houdt het raadslid voor zich. Dinsdag stemt de gemeenteraad in Leudal over de benoembaarheid van de beoogde wethouders van de drie coalitiepartijen. Volgens Wagemans is het de vraag of de raad volledig is geïnformeerd over de melding. Om welke wethouder of melding het gaat, wil hij niet zeggen.

Gebrekkig
Wagemans heeft burgemeester Schmalschläger gevraagd of de informatie over de integriteitsmeldingen – bij gemeente én provincie –  ter kennis zijn gebracht van het bureau dat de integriteitstoets van de kandidaat-wethouders moet uitvoeren. Als dat niet is gebeurd worden de drie raadsleden die zijn aangewezen om de geloofsbrieven van de kandidaat-wethouders te beoordelen onvoldoende geïnformeerd, als gevolg van het feit dat het bureau onvolledig was geïnformeerd. ‘Het gaat dus om de vraag of de burgemeester het bureau netjes en volledig heeft geïnformeerd. Want wat je niet weet, kun je ook niet onderzoeken’, aldus Wagemans. Op die vraag heeft hij geen antwoord gekregen. Dat was voor hem reden om af te zeggen voor de vergadering. ‘Door aanwezig te zijn, zou ik impliciet instemmen met een handelwijze die ik gebrekkig vind en tegelijkertijd zou ik geen gelegenheid hebben mijn ervaringen en daarop gebaseerde opvattingen te uiten’. Wagemans is sowieso van mening dat alle raadsleden toegang zouden moeten hebben tot het volledige dossier. ‘Dat ik geen antwoord heb ontvangen kan erop duiden dat de melding geen deel heeft uitgemaakt van het uitgevoerde integriteitsonderzoek.’

Verantwoordelijkheid
‘Ik benadruk dat mijn verklaring van persoonlijke aard is. Pas enkele dagen geleden heb ik leden van de fractie Ronduit Open vertrouwelijk geïnformeerd over mijn opstelling, aangezien ik niet wenste dat deze kwestie de afgelopen maanden onderwerp zou zijn geworden van discussies in een partijpolitiek kader of, nog erger, element zou zijn geweest in de verkiezingscampagne. Thans kan en wil ik echter niet langer zwijgen’ zegt Wagemans verder. ‘Wanneer de leden van het presidium volledige informatie hebben gekregen over de gang van zaken en de inhoud van het dossier tot zich hebben genomen, ligt de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken deels ook bij hen en niet enkel bij de burgemeester. Wanneer zij niet de moeite hebben genomen kennis te nemen van het dossier, zijn zij mede verantwoordelijk voor de wijze waarop met de melding is omgegaan.’

Burgemeester Schmalschläger liet eerder via een woordvoerder aan Dagblad De Limburger weten dat commissieleden en raadsleden maandag of dinsdag ‘conform protocol’ worden geïnformeerd.

Reacties

Cookieinstellingen