Ondanks bezwaarschriften: ’t Maasveld mag bomen gaan kappen

Foto: John Hölsgens

NEER – Op 21 oktober 2021 verleende de gemeente Leudal een omgevingsvergunning aan sportpark ’t Maasveld om veertien gemeentelijke bomen te kappen. Omwonenden dienden protest in, maar de commissie bezwaarschriften is tot de conclusie gekomen dat de ingebrachte bezwaren geen aanleiding geven om de gevraagde omgevingsvergunning te wijzigen of in te trekken.

Een aantal omwonenden is het om verschillende redenen niet eens met de herontwikkeling van sportpark ’t Maasveld, maar vooral omdat zij negatieve effecten op hun leefomgeving verwachten.

Directe omgeving
Het huidige herinrichtingsplan heeft niet alle bezwaren van omwonenden kunnen wegnemen. Wethouder Robert Martens (D66): ‘Ondanks het gegeven dat diverse omwonenden en aan hen gelieerde personen bezwaar hebben gemaakt tegen de verleende omgevingsvergunning, volgt het college het advies van de bezwarencommissie. De verleende omgevingsvergunning blijft overeind.’ De bezwarencommissie heeft het merendeel van de bezwaren afgewezen omdat de bezwaarmakers niet in de directe omgeving van het Maasveld wonen, zo liet de gemeente weten.

Reacties

Cookieinstellingen