Archeologisch onderzoek op bouwlocatie Kindcentrum Leudal-West

Foto: Pixabay - JamesDeMers (CC0-Public Domain)

LEUDAL – Dinsdag 14 juni start een zogenoemd proefsleuvenonderzoekvoert op de plek waar het toekomstige Kindcentrum Leudal-West gebouwd wordt.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Aeres Milieu, een ingenieursbureau voor onafhankelijk onderzoek en advies op het gebied van onder meer bodemonderzoek en archeologie. Opdrachtgever is de gemeente.

Archeologische waarden
Door eerder archeologisch onderzoek verwacht men archeologische vondsten uit meerdere perioden aan te treffen. Het proefsleuvenonderzoek is een methode om door middel van het graven van sleuven inzicht te verkrijgen in de archeologische waarden in de ondergrond. Hierbij worden steekproefsgewijs enkele rechthoekige sleuven opengelegd, van bijvoorbeeld tien bij vijftig meter. De tijd die nodig is om het proefsleuvenonderzoek uit te voeren is naar verwachting vier werkdagen.

Reacties

Cookieinstellingen