Verlegging rioolpersleiding Roggel-Heibloem spaart 174 bomen

Foto: Wikipedia - Rasbak (CC BY-SA 3.0)

LEUDAL – Door de keuze van het college van B&W om de rioolpersleiding op het tracé Heibloem-Roggel te verplaatsen en de oude leiding af te sluiten, kunnen 148 eikenbomen en 26 lindebomen blijven staan.

Het college van B&W heeft ingestemd met de meerkosten van Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), die nodig zijn om de rioolpersleiding  te verplaatsen. De huidige rioolpersleiding moet vervangen worden omdat die in zeer slechte staat is.

Kostenraming
De persleiding vertoont regelmatig gebreken waarbij spoedreparaties noodzakelijk zijn en ongezuiverd rioolwater in het oppervlaktewater terecht komt. Om de spoedreparaties te beperken en de bedrijfszekerheid te verhogen is vervanging door WBL noodzakelijk. Op het huidige tracé staan 40 jaar oude bomen. Gemeentebomen worden sowieso niet gekapt worden, tenzij een boom onveilig is of er een goedgekeurde omgevingsvergunning of bestemmingsplan ligt. WBL heeft daarom gekeken naar alternatieven waarbij de bomen, langs de Schansdijk te Roggel, kunnen blijven staan. Daarbij is een kostenraming gemaakt voor het verleggen van het tracé over een lengte van 1100 m1.

Keuzes
Wethouder Robert Martens: ‘Als college moeten we keuzes maken. Tevens hebben we een beleid opgesteld voor gemeentebomen. Uiteindelijk bleek de conditie, vitaliteit en onderhoudstoestand van de eikenbomen en lindebomen bij het wegkruis goed te zijn. Daarom is er uiteindelijk, zij het met meerkosten, gekozen om de persrioolleiding te laten verleggen.’ Door WBL wordt ook onderzocht of, door het vervangen van de bestaande persleiding, het mogelijk is om het persriool van het bedrijf Döhler Roggel aan de Kunneweg 9 en Recreatiepark de Leistert  aan te sluiten op de nieuwe persleiding. De werkzaamheden aan  het tracé Heibloem-Roggel, vanaf het WBL gemaal Heibloem tot aan de kruising Schansdijk-Heldensedijk, zouden in het derde en vierde kwartaal van 2022 moeten plaatsvinden.

Reacties

Cookieinstellingen