Wagemans: reactie college op rapport werkgroep overstromingen ‘volkomen misplaatst’

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – Raadslid Mathieu Wagemans (Ronduit Open) heeft teleurgesteld gereageerd op de respons van het college van B&W ten aanzien van het eindverslag van de raadswerkgroep overstromingen. De informele werkgroep was op verzoek van bewoners uit Horn tot stand gekomen, omdat er behoefte was om te overleggen met raadsleden over de problemen en zorgen die waren ontstaan na de overstromingen van vorig jaar.

In de werkgroep namen Thieu Bongers (CDA), Hilde Glessner (PAL), Leon Linssen (Samen Verder) en Wagemans zelf plaats. Zij stelden uiteindelijk een rapport op dat bestond uit een evaluatie van de gebeurtenissen, waarbij er vooral ongenoegen bleek te bestaan over de communicatie van de gemeente. Verder werden aanbevelingen gedaan over te nemen maatregelen, een draaiboek, de organisatorische setting, de aansprakelijkheid en de opstelling van de gemeente tegenover andere overheden, in het bijzonder Rijkswaterstaat.

Eigen straatje
De reactie van het college op dit rapport, op 24 mei, noemt Wagemans ‘vokomen misplaatst’. Het raadslid: ‘Het is een poging om iedere verantwoordelijkheid uit de weg te gaan en het beeld op te roepen dat het college voorbeeldig heeft gewerkt, zowel voorafgaand als tijdens de overstromingen. Men veegt het eigen straatje schoon en doet wederom geen enkele poging de reacties van burgers in Horn serieus te nemen. Het college gaat voorbij aan het feit dat het maandenlang inspanningen kostte om het college ertoe aan te zetten de bewoners te betrekken bij de evaluatie. Dat werd lang geweigerd en er was een uiteindelijk een raadsuitspraak nodig om bewoners
gelegenheid te geven hun ervaringen naar voren te brengen. Vervolgens ontstond het probleem dat vanuit het college werd geweigerd een uitgebreid verslag te maken van die bijeenkomst.’

Tekenend
Wagemans noemt de nu ontvangen reactie tekenend voor het optreden van het college rond de overstromingen. ‘Het demonstreert opnieuw een gebrekkige communicatiepraktijk. Het is een formele en afstandelijke opstelling, die allerminst getuigt van invoelingsvermogen. Integendeel. Kritiek op het optreden van het college wordt opgevat als een persoonlijke aanval. De reactie geeft geen blijk van lerend vermogen, bereidheid tot reflectie of bestuurlijke volwassenheid. De betreffende leden van het college voelen zich op hun teentjes getrapt. In plaats van burgers serieus te nemen, klopt men zichzelf op de borst en schetst men een beeld over het eigen handelen dat totaal afwijkt van hoe burgers het handelen en vooral het niet-handelen van het college hebben beleefd.’

Wagemans verwacht daarom alsnog een ‘serieuze en inhoudelijke reactie’ zodat dit een onderdeel kan zijn van raadsbehandeling. ‘Het is ontoelaatbaar dat de inspanningen van de werkgroep op deze wijze terzijde worden geschoven, maar vooral dat de gemeente zijn eigen burgers zo in de kou laat staan.’

Reacties

Cookieinstellingen