Corona gezondheidsmonitor jeugd: middelbare scholieren minder gelukkig

Foto: Pixabay - Duplex (CC0-Public Domain)

LIMBURG – Eind 2021 hebben de GGD Limburg-Noord en GGD Zuid Limburg gezamenlijk de corona gezondheidsmonitor jeugd uitgevoerd, in het kader van het landelijke onderzoek door Netwerk GOR. Ruim 11.000 jongeren in leerjaar 2 en 4 van het voortgezet onderwijs hebben een vragenlijst ingevuld over hun gezondheid, welzijn en leefstijl.

Dinsdag publiceerden de Limburgse GGD’en samen de resultaten.

Klachten
Jongeren voelden zich in het najaar van 2021 minder vaak gelukkig en ervaarden vaker psychische klachten dan voor de coronaperiode. Van de jongeren gaf 76 procent aan zich (zeer) gelukkig te voelen, terwijl dit percentage in 2019 nog op 84 procent lag. Daarnaast zijn er meer jongeren die psychische klachten ervaren. In 2021 ervaarde 26 procent van de jongeren in Limburg psychische klachten. Dit percentage is een toename ten opzichte van de 20 procent in 2019. Psychische klachten komen vaker voor bij meisjes (35 procent) en jongeren uit eenoudergezinnen (33 procent). Bijna drie op de vier jongeren maakte tijdens de coronaperiode minstens één coronagerelateerde gebeurtenis mee (zoals quarantaine, coronabesmetting en ziekte of overlijden van een naaste). Één op de vijf jongeren gaf aan last te hebben van minstens één van zo’n gebeurtenis.

Alcohol
De dalende trend in het alcoholgebruik onder jongeren heeft niet doorgezet. In 2021 steeg het percentage naar 34 procent, waar tussen 2015 en 2019 het alcoholgebruik onder jongeren in Limburg daalde van 37 procent naar 30 procent. Maar het merendeel van de jongeren herstelt snel na een moeilijke periode (66 procent) en heeft (redelijk) veel vertrouwen in de toekomst (88 procent). Bekijk alle resultaten van deze en meer onderwerpen via het Kennisplein van GGD Limburg-Noord.

Reacties

Cookieinstellingen