Rondom het Leudal: Jo Wijnen over de zondagsrust

Foto: via Studiegroep Leudal

LEUDAL – In het winternummer van het kwartaaltijdschrift Rondom het Leudal, uitgegeven door de Studiegroep Leudal, beschrijft Jo Wijnen op humoristische wijze de vroegere gang van zaken in de kerk onder de titel ‘De vanzelfsprekendheid van de zondagsplicht’.

Verder in deze editie onder meer Gerard Ernst, die de verdiensten roemt voor de Studiegroep van de onlangs overleden Lei Hensels uit Roggel. De bijenwereld was zijn grote hobby. Heel zijn leven heeft hij bijgedragen aan de verbetering van ons leefmilieu.

Kaarten
Enkele leden van IVN en de Studiegroep Leudal beschrijven opvallende wegbermplanten in en rondom het Leudal. In dit nummer het grijskruid. Daarnaast geeft Ruud Spee tekst en uitleg over het Leudal in (land)kaarten, waarbij hij in het derde artikel de Bonnekaarten uit 1927 en 1938 onder zijn deskundige loep neemt. Bert Heijnen is op bezoek geweest bij de 91-jarige zuster Marie Desiree Peulen uit Neer. Hij beschrijft de aparte levensloop van deze kordate dame.

Sjaen
Bij het overlijden van May Theelen (May van Sjaen) blikt Carmen Nazarski terug op een fase in haar jeugd, die ze voor een deel doorbracht in de bekende bar Sjaen in Neer. Frits Criens staat op zijn beurt stil bij een aantal vroeger gebruikte ‘sjtopwäörd’, die heden ten dage nog maar weinig gebruikt worden, ‘en auch aevel worre’. Hans Stevens geeft een podium aan de Uilenwerkgroep Leudal, met een beschrijving van de werkzaamheden rond de bescherming van de kerkuil en de steenuil. Thijs Zeelen tenslotte vertelt uitgebreid over de zachte herfst van 2021, met in de weerhistorie de natte herfst van 1930 met hoog water en het overvliegen van een Zeppelin…

Aanmelden
Heeft u belangstelling voor de cultuurhistorie van en de natuur in het Leudalgebied, dan kunt u voor 17 euro abonnee worden. Als welkomstgeschenk ontvangt u dan de vier nummers die in 2021 zijn verschenen. U kunt zich aanmelden per e-mail via [email protected] of telefonisch via 06-53.53.08.71 of 0475-59.37.67.

Reacties

Cookieinstellingen