Politiek overvallen door vestigingsplannen afvalverwerker op Zevenellen

Foto: John Hölsgens

BUGGENUM – Ronduit Open vind het onbegrijpelijk dat de leden van de gemeenteraad vandaag via de media moesten vernemen, dat een tot het Duitse energiebedrijf RWE behorende onderneming zich op het terrein Zevenellen gaat bezighouden met afvalverwerking.

Volgens Dagblad De Limburger staat de gemeente Leudal bovendien al positief tegenover de komst van het bedrijf.

Effecten
De Natuur- en Milieufederatie heeft veel vragen over welke impact de bedrijvigheid voor de omgeving zal hebben. Ger Brouns van de Dorpsraad van Buggenum wijst ook op de andere initiatieven die er gepland staan op Zevenellen, zoals mestverwerking. ‘Je moet niet alleen naar de afzonderlijke bedrijven kijken, maar ook naar de effecten van alles samen. Het wordt tijd dat de mensen in Midden-Limburg wakker worden’ zei Brouns tegen de krant.

Communicatie
Ronduit Open is dus bovendien niet te spreken over de communicatie – of beter gezegd, het gebrek daaraan – en wil weten wanneer het college dan heeft besloten zich positief op te stellen tegenover de komst van het bedrijf. Daarnaast wil de fractie horen waarom niet alleen de gemeenteraad, maar ook de commissie Fysiek niet geïnformeerd is over een zo belangrijke zaak. Het is overigens niet voor het eerst dat dit zo gaat, laat de partij weten: ‘Wij herinneren aan de herhaalde klachten over een uiterst gebrekkige informatievoorziening naar de raad en commissie met betrekking tot belangrijke dossiers. Wij verzoeken om deze zaak, inclusief alle beschikbare stukken, op zo kort mogelijke termijn ter inzage te leggen voor raads- en commissieleden en het onderwerp te agenderen voor de commissie Fysiek van 1 februari.’

Reacties

Cookieinstellingen