Ronduit Open: ‘Extra risico op overstromingen door planning Rijkswaterstaat’

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – Ook coalitiepartij Ronduit Open vindt het teleurstellend dat de gemeente Leudal zich neerlegt bij verdere vertraging ten aanzien van beschermingsmaatregelen tegen hoogwater.

De fractie wijst er onder meer op dat het college eerder al ’tamelijk laconiek’ reageerde op standpunten en planning van Rijkswaterstaat en dat pas na enige druk vanuit de partij de opstelling van Leudal, met betrekking tot de plannen voor dijkverlaging rond het Lateraalkanaal, kritischer werd.

Vaststaand
‘Ons beeld is dat opvattingen en plannen van Rijkswaterstaat te gemakkelijk als gegeven en vaststaand worden beschouwd’ laat Ronduit Open het college nu weten. ‘Een bijzonder punt van aandacht daarbij is dat door Rijkswaterstaat, maar ook door het Waterschap, aan ons is aangegeven dat de kans op overstromingen de komende jaren groter zal worden’ betoogt raadslid Wagemans. ‘Dan doel ik niet primair op een veranderend klimaat, maar op het feit dat de beveiligingsmaatregelen door Rijkswaterstaat een zodanige planning hebben, dat als gevolg daarvan het volstromen en overstromen van het retentiebekken in Haelen en Horn zal toenemen. Voor een goed begrip: dat extra risico wordt veroorzaakt door de interne planning bij Rijkswaterstaat. Maatregelen elders hebben een negatief effect op de bescherming van burgers in Haelen en Horn en mogelijk ook in Buggenum.’

Prijs
Ronduit Open noemt het verrassend dat de gemeente de aansprakelijkheid voor dit extra overstromingsrisico niet bij Rijkswaterstaat neerlegt, temeer omdat deze relatie door Rijkswaterstaat wordt erkend. ‘Waarom dienen burgers in Leudal de prijs te betalen voor overstromingen, wanneer die een direct oorzakelijk verband houden met de interne planning door Rijkswaterstaat?’ zo vraagt Wagemans zich daarom af.

Reacties

Cookieinstellingen