Van Helden (CDA) over Landgoed Leudal: ‘Gemeente handelt onrechtmatig jegens burger’

Foto: Pixabay - succo (CC0-Public Domain)

Open Podium biedt plaats aan columns of andere opiniestukken van bezoekers van Leudal.Nieuws.nl of gastschrijvers. Bijdragen kunnen worden geweigerd, ingekort of geherformuleerd. Anonieme inzendingen of stukken die oproepen tot geweld, discriminatie of andere onwettige daden worden nooit geplaatst. Over het al of niet plaatsen van bijdragen wordt geen enkele discussie gevoerd. Stuur uw bijdragen aan [email protected], voorzien van naam, adres en telefoonnummer.

‘Collega-raadslid Wagemans laat zich nogal stellig uit over de door de gemeente zoveelste verloren zaak tegen Landgoed Leudal. Terecht spreek hij schande over het verzuimen door de gemeente van de rechtszitting. Het is het regelrecht misachten van de rechtbank en dat doet je positie in geen enkele zaak goed. Ook is het weer een kras op het imago van onze gemeente. Het vragen om verantwoording is volstrekt op zijn plaats.

Tegelijkertijd echter leidt hij aandacht af van de werkelijke oorzaak van dit verlies. Dit is geen zaak waarbij de burger, in dit geval Landgoed Leudal, gewezen wordt op zijn fouten. Dit is onrechtmatig handelen door de gemeente jegens deze burger en nota bene door zijn eigen wethouder Backus. Daarbij is het Wagemans zelf die om handhaving namens Landgoed Leudals buurman heeft verzocht en daardoor mede de bron van deze ellende vormt.

Dan krijgt de meerderheid van onze raad om de oren. Zij kijkt weg en gedoogt. Hij kan zijn kritiek echter beter binnen eigen gelederen uiten. Het is wethouder Backus die controlerapporten van zijn ambtenaren negeert en adviezen van zijn eigen juristen om deze handhaving vooral niet op te leggen naast zich neer legt. Op vragen van Landgoed Leudal wat zij nu fout doet met die wegverhoging en aanleg geeft hij gewoon geen antwoord. In mijn interpellatiedebat met wethouder Backus tijdens de raadsvergadering van 9 november wees ik hem op zijn onzorgvuldige en onrechtmatige handelen in deze zaak. Hij reageerde laconiek. Wagemans eveneens, zo bleek mij later tijdens het terugkijken van de tv-beelden van de raadsvergadering. Op mijn ingediende vragen kwamen niet overtuigende antwoorden. Hij was dus ook door de raad gewaarschuwd, die keek echt niet weg.

Uiteindelijk kent ook deze zaak slechts verliezers. De gemeente, maar ook Landgoed Leudal. Zij verliest kostbare tijd in de afronding van haar project. Gelukkig zegeviert het recht ook hier zoals steeds in dit dossier. Maar altijd in het nadeel van de gemeente. Nog maar te zwijgen over de kosten van al die geschillen waarvoor de burgers opdraaien. Die lopen inmiddels in de tonnen.

CDA dringt al jaren aan om partijen aan tafel te brengen. Zij constateert dat de politieke wil  om deze zaak op te lossen er bij een meerderheid van de raad jammer genoeg nog steeds niet is. Wagemans houdt de coalitie in dit dossier in een ijzeren greep en ook het college via zijn secondant wethouder Backus. Consensus tussen partijen in dit dossier is mijn en CDA’s vurige wens voor het nieuwe jaar. Laten we voortmaken, want komende dinsdag 4 januari dient alweer de volgende zaak tussen deze partijen voor de rechtbank in Roermond.’

Huub van Helden
Fractievoorzitter CDA Leudal

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen