Transitievisie Warmte vastgesteld

Foto: Pixabay - globalenergysystems (CC0-Public Domain)

LEUDAL – De gemeenteraad van Leudal heeft de Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld. De gemeente stond, net als alle andere gemeenten in Nederland, voor de opgave om voor eind 2021 de TVW op te stellen. Daarin wordt globaal wordt aangegeven welke strategie Leudal uitzet, om uiteindelijk alle kernen van het aardgas te krijgen.

De TVW volgt uit het Nationaal Klimaatakkoord. In dit akkoord is vastgesteld dat de uitstoot van broeikasgassen in 2040 met 49 procent moet zijn verminderd en in 2050 met 95 procent. Het uitgangspunt is dat de warmtetransitie uiteindelijk voor iedereen haalbaar én betaalbaar moet zijn. Het streven is woonlastenneutraliteit.

Draagvlak
In 2020 is de gemeente gestart met het informeren en betrekken van inwoners. Naast een aantal gemeentebrede campagnes, is ingezet op het actief betrekken van inwoners door het vormen van buurtteams. Lokaal draagvlak en bewonersinitiatieven vormen een belangrijke factor binnen de TVW. Vervolgens is een technisch-economische analyse gemaakt met de Transitietool Aardgasvrij. Verder is met verschillende stakeholders gesproken, zoals netbeheerder Enexis, woningcorporaties en natuurlijk de buurtteams.

Scenario’s
Als landelijke gemeente met zestien relatief kleine dorpskernen, liggen individuele oplossingen in de vorm van (hybride) warmtepompen in Leudal het meest voor de hand, gecombineerd met gedegen na-isolatie van de woningen. Om grip te krijgen op de omvang van de opgave zijn twee scenario’s opgesteld, die leiden tot 20 procent reductie in aardgasverbruik in 2030.

  • Scenario 1:
    In het eerste scenario is een mix van na-isoleren, hybride – en elektrische warmtepompen opgenomen als oplossing.
  • Scenario 2:
    In het tweede is uitgegaan van voldoende beschikbaarheid van groen gas om het resterende aardgasverbruik van de hybride warmtepompen te compenseren. Er zijn namelijk voldoende mogelijkheden voor grootschalige productie van groen gas in de gemeente, maar er is ook onzekerheid. Een haalbaarheidsonderzoek moet uitwijzen of toepassing van groen gas in de gebouwde omgeving een haalbare kaart is voor 2030.

Door middel van deze scenario’s is inzichtelijk gemaakt hoeveel woningen gerenoveerd moeten worden en wat dit (mogelijk) betekent voor de verschillende dorpskernen.

Uitvoeringsagenda
Om concrete handvatten mee te geven is in de TVW een eerste aanzet gemaakt van een uitvoeringsagenda. Dit is een overzicht van gemeentebrede, doelgroep- en gebiedsgerichte acties of projecten waar de gemeente volgend jaar mee kan starten. Klik hier voor meer informatie over de Transitievisie Warmte. Ga voor meer informatie en tips over duurzaamheid naar www.duurzaamleudal.nl.

Reacties

Cookieinstellingen