Bundeling van gemeentelijke regels vanaf 1 januari

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – Vanaf 1 januari 2022 gaan de veertien huidige gemeentelijke verordeningen over de fysieke leefomgeving, de openbare orde en de openbare veiligheid in Leudal op in één nieuwe gemeentelijke verordening: de Algemene verordening gemeente Leudal (Av).

Daardoor bestaan na die datum bijvoorbeeld de Apv en verordening geurhinder en veehouderij niet meer, maar staan die voortaan in die algemene Av.

Onnodig
De bestemmingsplannen gaan niet over naar de Av. Bovendien gaan vanaf genoemde datum nog andere gemeentelijke regelingen op in zogenaamde uitvoeringsregels Algemene verordening gemeente Leudal. De wens om onnodige en onnavolgbare regels te schrappen leefde al langer binnen de gemeente. De wijzigingen werden in oktober al aangekondigd.

Reacties

Cookieinstellingen