Hoog­waar­di­ge fiets­ver­bin­ding Mid­den-Lim­burg stap dich­terbij

Foto: Pixabay - Antranias (CC0-Public Domain)

LEUDAL – Vrijdag is de realisering van de hoogwaardige fietsverbinding van Nationaal Park De Groote Peel naar Nationaal Park De Meinweg een stap dichterbij gekomen. In een digitale bijeenkomst en ceremonie ondertekenden wethouders van de gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Roerdalen én Limburgs gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels, een intentieverklaring voor het gezamenlijk uitvoeren van een verkennende tracéstudie.

Het ruim 35 kilometer lange traject betreft één integraal tracé bestaande uit meerdere projecten per gemeente, die de komende jaren gerealiseerd gaan worden. Het traject valt onder het project ‘Hoogwaardige Fietsverbindingen Midden-Limburg’, waaraan zowel gemeenten als provincie financieel bijdragen.

Aantrekkelijk
Met dergelijke fietsverbindingen wordt de overstap van gemotoriseerd vervoer naar de fiets aantrekkelijker gemaakt. Onderzoeken tonen aan dat fietsen onder meer de volksgezondheid verbetert, de verkeersveiligheid vergroot, de drukte op de weg vermindert en de uitstoot van schadelijke gassen reduceert. Daarnaast bieden goede fietswegen een kans voor de ontwikkeling van recreatie en toerisme.

Samenwerking
Gedeputeerde Van Gaans-Gijbels: ‘Zoals bekend heeft fietsen veel voordelen ten opzichte van andere vormen van vervoer. Het is voor dit college dan ook belangrijk, dat er door de hele provincie heen, veilige, comfortabele en aantrekkelijke fietspaden worden gerealiseerd. De gezamenlijke ondertekening door de midden Limburgse gemeenten en de provincie laat zien, dat belangrijke stappen worden gezet in de daadwerkelijke realisering van de plannen. Mijn dank naar wethouders is dan ook groot.’

Reacties

Cookieinstellingen