Samenwerking gemeenten Midden-Limburg en Kennisloket Coöperatie VGZ

Foto: Pixabay - TaniaVdB (CC0-Public Domain)

LEUDAL – De zeven gemeenten in de regio Midden-Limburg en Coöperatie VGZ werken samen om ouderen beter te adviseren en te begeleiden in hun zoektocht naar passende, blijvende zorg. Het gaat naast Leudal om de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert.

Ouderen wonen steeds vaker langer thuis. Als het nodig is krijgen zij zorg en ondersteuning vanuit de gemeente op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), vanuit de zorgverzekering via de Zorgverzekeringswet (Zvw) of vanuit het zorgkantoor op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Opties
Als de vraag naar zorg en ondersteuning toeneemt, wordt het vinden van passende zorg binnen de drie domeinen complexer. De gemeenten en coöperatie VGZ willen ouderen hierbij beter begeleiden. Voor vragen over ‘meedoen’ en ‘langer thuis wonen’ kunnen inwoners contact opnemen met de gemeente. Voor inwoners die meer zorg en ondersteuning nodig hebben dan vanuit de Wmo geboden kan worden, heeft Coöperatie VGZ het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg opgericht. Speciaal voor ouderen, hun zorgverleners en mantelzorgers. Dit Kennisloket adviseert over de verschillende opties; zorg thuis of in een zorginstelling, de keuzes die inwoners hebben en hoe de zorg en ondersteuning te regelen is. De medewerkers van het Kennisloket en de Wmo-consulenten van gemeenten kunnen, met toestemming van de inwoner, onderling met elkaar afstemmen, zodat de inwoner wordt bijgestaan op zijn of haar weg naar passende, blijvende zorg.

Passend
De zeven gemeenten in Midden-Limburg en het Kennisloket hebben de mogelijkheid om samen te werken, zodat inwoners snel en makkelijk een advies krijgen voor de best passende zorg. Wethouder Smitsmans van de gemeente Roermond: ‘Juist ook thuis willen we ouderen de meest passende zorg bieden. Soms is dat een complexe puzzel. Het is fijn dat het Kennisloket hierin gaat ondersteunen. Op basis van een goed advies kunnen inwoners een keuze maken die bij hen past. Gratis en voor alle inwoners

Kwetsbaar
Het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg is een gratis service voor alle ouderen die in Midden-Limburg wonen. Ook voor mensen die niet bij VGZ verzekerd zijn. Ouderen of hun naasten kunnen bellen voor advies. Maar ook zorgaanbieders, medewerkers van gemeenten, casemanagers of cliëntondersteuners kunnen bellen als zij vragen hebben. Marieke Braks, directeur langdurige zorg bij het VGZ Zorgkantoor: ‘Zo kunnen we inwoners echt ontzorgen. We helpen in de zoektocht naar de best passende zorg in een periode waarin mensen vaak kwetsbaar zijn. We geven snel duidelijkheid in de mogelijkheden en de stappen daar naartoe. Daarnaast zorgen we voor geruststelling voor de toekomst. We nemen de ouderen mee in wat zij kunnen verwachten en wat de zorgmogelijkheden zijn.’

Vragen
Mensen met vragen over meedoen in de samenleving, dagbesteding of het huishouden kunnen contact opnemen met de gemeente. Weet u niet waar u moet zijn voor zorg, heeft u meer zorg nodig dan op basis van de Wmo mogelijk is of bent u benieuwd naar zorgmogelijkheden in de toekomst? Bel dan het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg via 088-13.11.657 of kijk op deze site.

Reacties