Gesprekken over overname basisscholen Buggenum en Kelpen-Oler, maar onzekerheid blijft

Foto: Facebook Dorpsraad

BUGGENUM/KELPEN-OLER – Scholenstichting De Kempen heeft zich alsnog bereid verklaard om overname van de basisscholen in Buggenum en Kelpen-Oler verder te onderzoeken.

Daarbij zijn wel voorwaarden gesteld ten aanzien van financiële zekerheid, zo meldt Dagblad De Limburger vandaag.

Andere gedachten
De huidige koepelorganisatie Spolt had aangegeven de scholen te sluiten vanwege de dalende leerlingenaantallen en slechte financiële vooruitzichten. Volgens de bestuursvoorzitter van De Kempen, Jacqueline van Erp, heeft vooral een positiever beeld van het aantal leerlingen haar organisatie op andere gedachten gebracht. ‘Volgens het onderzoeksbureau dook het aantal de komende jaren onder de vijftig. De dorpen hebben, op basis van opnamecijfers, aangetoond dat er een hoger aantal te verwachten valt’ zegt zei tegen de krant.

Voorwaarden
Over de genoemde voorwaarden, met name ten aanzien van de gemeente, worden verder geen mededelingen gedaan. Maar wethouder Robert Martens (D66) zegt: ‘Qua bijdrage wordt in ieder geval aanzienlijk meer gevraagd dan in Heibloem. Ik verwacht in december met een voorstel te komen voor de raad. Maar ik verwacht geen grote problemen op dit vlak.’ In Heibloem sprong de gemeente met 72.000 euro bij. De onzekerheid blijft voorlopig nog wel. ‘Ik probeer altijd uit te stralen: het kan nog misgaan’ verklaarde Van Erp. De tweede overnamekandidaat, Akkoord, komt volgende week met een besluit.

Reacties