Akkoord-PO en RBOB De Kempen zien af van overname basisscholen in Kelpen-Oler en Buggenum

Foto: Facebook Dorpsraad Kelpen-Oler

LEUDAL – De schoolbesturen Akkoord-PO en De Kempen zien af van verder onderzoek voor een mogelijke overname van zowel basisschool Sint Liduina in Kelpen-Oler als de Antoniusschool in Buggenum.

Dit hebben de beide schoolbesturen aangegeven, op basis van de bevindingen uit het aan hen toegestuurde vooronderzoek.

Sluiting
Als vervolg op het besluit van de voorzitter van schoolbestuur SPOLT, om per 1 augustus 2022 de basisscholen in Kelpen-Oler en Buggenum te sluiten, werd onderzocht of het mogelijk is om beide basisscholen open te houden. Een grote groep ouders in beide dorpen heeft de gemeente Leudal verzocht om alles in het werk te stellen om openbaar onderwijs te realiseren.

Vooronderzoek
In overleg met de drie betrokken schoolbesturen werd daarom besloten om eerst door VOS/ABB, vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen, een vooronderzoek te laten doen. Uitgangspunt daarbij was om de gegevens op een rij te zetten, op basis waarvan de betrokken schoolbesturen konden beslissen over verdergaand onderzoek naar de mogelijkheden van een overname. De betrokken schoolbesturen, Akkoord-PO en RBOB de Kempen zien nu ‘om hen moverende redenen’ zoals dat heet, maar gebaseerd op de bevindingen uit het vooronderzoek, af van overname van beide basisscholen.

Leefbaarheid
Wethouder Robert Martens (D66): ‘Als wethouder was me er alles aan gelegen om invulling te blijven geven aan de leefbaarheid van de kernen. Het verdwijnen van basisscholen wordt ook door de lokale gemeenschappen gezien als een forse aantasting van de leefbaarheid, onder meer door het wegvallen van een vestigings- en bindingsfactor. Puur kijkend naar de inhoud van het rapport kan ik mij de reactie van de drie besturen wel voorstellen. Maar als gemeente Leudal betreuren we het voor alle betrokkenen dat het, ondanks de door ons aangeboden ondersteuning, niet gelukt is om een schoolbestuur voor openbaar onderwijs te vinden die de scholen wil overnemen.’

Reacties