‘We moeten het taboe rondom kinderarmoede doorbreken’

Foto: Via Venlo.Nieuws.nl

Open Podium biedt plaats aan columns of andere opiniestukken van bezoekers van Leudal.Nieuws.nl of gastschrijvers. Bijdragen kunnen worden geweigerd, ingekort of geherformuleerd. Anonieme inzendingen of stukken die oproepen tot geweld, discriminatie of andere onwettige daden worden nooit geplaatst. Over het al of niet plaatsen van bijdragen wordt geen enkele discussie gevoerd. Stuur uw bijdragen aan [email protected], voorzien van naam, adres en telefoonnummer.

Nederland staat in de top 3 van rijkste Europese landen, toch groeien er ruim 250.000 kinderen op in armoede. En dit aantal neemt explosief toe. Er zijn heel veel fondsen die zich voor deze kinderen inzetten, maar daarmee wordt de armoede niet opgelost.

Kinderen hebben nooit schuld aan de armoede, maar ervaren er wel veel stress door, waardoor ze geen onbezorgde jeugd hebben. De kinderen worden vaak gepest en zij presteren vaak slechter op school. Ze kunnen zich daardoor niet maximaal ontplooien. Kortom, kinderen in armoede worden daardoor kansen ontnomen. Omdat onderwijs het allerbelangrijkste middel is, om uit de armoede te komen, moeten er meer middelen gegeven worden aan de scholen, waar veel van deze kinderen zitten. Want als je kinderen kansen geeft, investeer je in de toekomst van kinderen en tevens in de toekomst van Nederland.

School heeft een belangrijke rol
De rol van de scholen is namelijk cruciaal, zij zijn de vertrouwde plekken waar kinderen én hun ouders zich het meest op hun gemak voelen en waar ouders gestimuleerd kunnen worden om voor hun kinderen de benodigde voorzieningen aan te vragen, zoals zwemlessen, een fiets, computer, meedoen aan sport – en cultuuractiviteiten. Hierdoor wordt er rust gecreëerd in het gezin (én verbeterd de sfeer!) en kan een kind, doordat hij eindelijk mee kan doen aan de samenleving, tot bloei komen. En dit verbetert zijn gezondheid en schoolprestaties.

Ontstaan van armoede
Armoede kan op heel veel manieren ontstaan, ook door de zgn. live-events: dood van een ouder, echtscheiding, drankmisbruik, verdovende middelen, schuldenproblematiek, verlies van baan enz . Kinderen weten vaak niet wat er precies gaande is, maar voelen wel dat er dingen niet kloppen.
Zij denken vaak dat zij eraan schuldig zijn. Dit is de perfecte voedingsbodem voor moeilijk gedrag, weinig sociale contacten en een minderwaardigheidscomplex.
Vlak daarbij ook de invloed van laaggeletterdheid van de ouders, generatiearmoede, werkende armen of werkenden met loonbeslag niet uit.

Taboe rondom kinderarmoede doorbreken
Daarom moeten we het taboe rondom kinderarmoede gaan doorbreken en het ongemak niet blijven wegstoppen, maar gaan benoemen. Kinderarmoede moet, zonder te oordelen, uit de verborgenheid gehaald worden, anders lossen we het nooit op. We moeten daarom breder gaan kijken naar een oplossing voor dit schrijnend probleem.

Politiek, bedrijven en maatschappelijke organisaties, kom gezamenlijk met een ambitieus actieplan! En zorg dat er een beweging in gang wordt gezet, zodat de juiste hulp gewaarborgd wordt en geen enkel kind in Nederland nog in armoede opgroeit! En als de ergste zorgen zijn weggenomen en de rust in het gezin is wedergekeerd, ga daarna inzetten op preventie.

Teken daarom de petitie tegen kinderarmoede op: Geen kind mag in armoede opgroeien – Petities.nl

Riet Goosen – Coördinator Jeugdfonds Sport & Cultuur Venlo

 

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen