Sint Lambertusschool als toekomstbestendig dorpshuis in Neeritter

Foto: Gemeente Leudal

NEERITTER – Dorpsoverleg Itter Laeftj heeft het initiatief genomen om met verenigingen, organisaties en bewoners(initiatieven) gesprekken te voeren over een toekomstbestendig dorpshuis in Neeritter.

De ruimtebehoefte voor de activiteiten van de 37 verenigingen, initiatieven en de waarde van een dorpshuis zijn daarbij geïnventariseerd. Door een onafhankelijk bouwkundig bureau is vervolgens een haalbaarheidsonderzoek verricht op drie mogelijke locaties. De Sint Lambertusschool is daarbij als toekomstige locatie naar voren gekomen.

Duurzame exploitatie
Op 20 juli heeft de gemeenteraad, op basis van het haalbaarheidsonderzoek, ingestemd met een investeringsbedrag voor de verbouwing van de basisschool in Neeritter tot een toekomstbestendig dorpshuis. Dit is opgenomen in de kadernota. Op dit moment wordt een voorbereidingskrediet gevraagd. Vanuit Neeritter is veel tijd en vrijwillige inzet geïnvesteerd om dit project tot een succes te maken. Via werkgroepen en andere vrijwilligerstaken worden inwoners betrokken. Uitgangspunt voor het realiseren van het dorpshuis is een duurzame exploitatie. Het dorpshuis moet meer zijn dan een zaal voor hun activiteiten. Het biedt verschillende ruimtes, waar diverse activiteiten tegelijkertijd kunnen plaatsvinden: een multifunctionele ontmoetingsplek voor jong en oud.

Tegengeluiden
Hans van den Heuvel van Itter Laeftj: “De basisschool in Neeritter is op dit moment nog als school in gebruik. We hebben contact gezocht met de directie om de plannen voor realisering van het dorpshuis te bespreken. De directie heeft haar bereidheid uitgesproken om de komende tijd medewerking te verlenen aan de vraag naar eventuele tijdelijke ruimte voor verenigingen en de vervolgstappen die voor de omvorming tot dorpshuis nodig zijn. Verder zijn we blij dat veel verenigingen en organisaties door middel van een intentieverklaring hun steun hebben uitgesproken. Als bestuur van het Dorpsoverleg realiseren wij ons echter ook dat er tegengeluiden in het dorp zijn, voor wat betreft de locatiekeuze. In een dergelijk proces is dit overigens een normaal verschijnsel.’

Perspectief
Wethouder Stan Backus (Ronduit Open): ‘Verenigingen en organisaties maken een gemeenschap als Neeritter. Het is fijn dat, in overleg met de directie, zij nu al buiten schooltijden gebruik mogen maken van de school. Daarnaast vinden we het als gemeente goed om te zien dat er in gezamenlijkheid door de gemeenschap zo grondig onderzoek is gedaan naar de wensen voor het toekomstige dorpshuis.’ Van den Heuvel vult aan: ‘Mogelijk kunnen we vóór het volledig beschikbaar komen van de school al eventuele bouwkundige werken gaan uitvoeren en komt er weer perspectief voor de Neeritterse gemeenschap.’

Reacties

Cookieinstellingen