Her­den­kings­boek ‘75 jaar be­vrij­ding in Lim­bur­g’ voor ie­der­een di­gi­taal be­schik­baar

Foto: Provincie Limburg

LIMBURG – Het herdenkingsboek ‘75 jaar bevrijding in Limburg’ is gisteren verschenen. Het eerste gedrukte exemplaar kreeg gedeputeerde Ad Roest, als plaatsvervangend gouverneur uit handen van Herman Kaiser, voorzitter van het burgercomité 75 jaar bevrijding Limburg. Robert Schmitz had als jongste lid van het burgercomité de eer om twee leerlingen van het Porta Mosana college, die meegewerkt hebben aan het project ‘vrij zijn’, een boek te geven.

Het bijzondere van dit boek, dat is gemaakt in opdracht van het burgercomité, is dat het voor iedereen gratis digitaal beschikbaar is. In 2019 en 2020 werd 75 jaar bevrijding in Limburg herdacht en gevierd. In de hele provincie, van Mesch tot aan Arcen werd met veel activiteiten stil gestaan bij de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. In het herdenkingsboek ‘75 jaar bevrijding in Limburg’ zijn de verhalen van toen en nu samengevat als blijvende herinnering aan dit bijzondere jaar.

Blader- kijk-, en leesboek
De lezer wordt in het boek mee terug genomen naar de tijd van toen. 75 korte verhalen van 75 woorden over wat Limburgers, bevrijders en bezetter toen overkwam, geven samen een indruk van hoe divers die bevrijding was. 75 jaar later hebben de Limburgers die jaren van bezetting, bevrijding en onvrijheid op alle mogelijke wijzen herdacht en gevierd. Een selectie van ingezonden foto’s en anekdotes vormen een fotoverhaal. De lezer krijgt hiermee een indruk van de vele activiteiten die hebben plaatsgevonden in de provincie.

Ware bron
In het boek wordt ook een blik in de toekomst geworpen. Zes interviews met onder andere nabestaanden en mensen die nauw betrokken zijn bij het thema 75 jaar bevrijding, geven richting aan wat we nodig hebben om de vrijheid nu en in de toekomst te bewaken en te bewaren. Herman Kaiser: ‘Belangrijk is om actief te blijven. Elke dag moeten wij ons realiseren hoe turbulent de geschiedenis kan zijn. Ook onze tijd is vol spanning en tegenspraak. Onze vrijheid moet elke dag opnieuw verankerd zijn. Dat vraagt verantwoordelijk handelen. Van politici, maar ook van ons allemaal als wereldburgers. Bij vrijheid hoort vrede. Niet alleen op het wereldtoneel, maar vooral in onze harten. Dat is de vrijheid en de vrede die wij doorgeven aan onze (klein)kinderen. Zij zijn onze toekomst. Hun vreugde van vandaag en morgen is de ware bron van de vrijheid.’

Digitaal
Het boek wordt in een beperkte oplage gedrukt voor mensen die een sleutelrol hebben gespeeld bij de vele activiteiten en projecten in Limburg. Daarnaast is het boek voor iedereen gratis digitaal beschikbaar. Via een mail aan [email protected] onder vermelding van ‘Digitaal herdenkingsboek 75 jaar bevrijding Limburg’ kan iedereen in Limburg een digitaal exemplaar ontvangen.

Reacties

Cookieinstellingen